APSTIPRINĀTS 2017.gada 30.marta valdes sēdē

VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža""  Protokols Nr.3 maksas pakalpojumu cenrādis no 2017.gada 1.aprīļa
* neapmaksā NVD

Nr.p.k. Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Cena, EUR AMBULATORIE  MEDICĪNISKIE  PAKALPOJUMI 1 Tiesu psihiatriskā ekspertīze (tiesībspēja veikt darījumus) 1 ekspertīze 427,00 2 Psihoterapeita vai klīniskā psihologa konsultācijas pacientiem ar garīgās veselības traucējumiem 1 konsultācijas (45 min) 22,00 3 Transporta vadītāju pirmreizējā, kārtējā veselības pārbaude 1 pārbaude 36,00 4 Ieroču lietotāju veselības pārbaude 1 pārbaude 36,00 5 Transporta vadītāju pirmreizējā, kārtējā veselības pārbaude un ieroču lietotāju pārbaude 1 pārbaude 43,00 6 Transporta vadītāju specializētā (pirmstermiņa) veselības pārbaude 1 pārbaude 55,00 7 Psihiatra  transporta vadītāju pirmreizējā, kārtējā veselības pārbaude 1 pārbaude 7,50 8 Narkologa transporta vadītāju pirmreizējā, kārtējā veselības pārbaude 1 pārbaude 7,50 9 Dublikātu noformēšana un izsniegšana 1 gadījums 14,00 10 Kompjuterizēta encefalogrāfija 1 izmeklējums 35,00 11 Psihiatra un narkologa veselības pārbaude pirms  iestāšanās mācību iestādē 1 pārbaude 10,00 12 Psihiatra un narkologa veselības pārbaude pirms  laulībām, aizgādnībai un aizbildniecībai un citām administratīvos nolūkos veiktām veselības pārbaudēm 1 pārbaude 15,00 13 Psihiatra un narkologa veselības pārbaude pirms stāšanās darbā 1 pārbaude 15,00 14 Psihiatra un narkologa veselības pārbaude darbam īpašos apstākļos 1 pārbaude 22,00 15 Ambulatori konsultatīvā palīdzība -konsīlijs (par katra ārsta piedalīšanos) 1 konsultācija (45 min) 15,00 16 Narkologa konsultācija (trešām personām, kas nav saistīta ar terapijas nozīmēšanau) 1 konsultācija 20,00 17 Psihiatra konsultācija (trešām personām, kas nav saistīta ar terapijas nozīmēšanu) 1 konsultācija 20,00 18 Bērnu psihiatra konsultācija 1 konsultācija 20,00 19 Psihiatra konsultācija (pacientiem, kuri atsakās gaidīt rindā uz valsts apmaksātu apmeklējumu) 1 konsultācija 20,00 20 Narkologa pirmreizēja konsultācija (pacientiem, kuri atsakās gaidīt rindā uz valsts apmaksātu apmeklējumu) 1 konsultācija 25,00 21 Narkologa atkārtota konsultācija (pacientiem, kuri atsakās gaidīt rindā uz valsts apmaksātu apmeklējumu) 1 konsultācija 15,00 22 Nodaļas vadītāja medicīniski juridiskā konsultācija 1 konsultācija 25,00 23 Psihiatra mājas vizīte (ārpus darba laika) 1 vizīte 30,00 24 Narkologa mājas vizīte (ārpus darba laika) 1 vizīte 30,00 25 Rtg.uzņēmums 1 projekcijā 1 manipulācija 6,00 Rtg.uzņēmums 2 projekcijās 1 manipulācija 9,00 Rtg.uzņēmums 3-4 projekcijās 1 manipulācija 13,00 Rtg.uzņēmums 5-6 projekcijās 1 manipulācija 17,50 Rtg.uzņēmumu izdruka CD formātā 1 manipulācija 4,50 26 EKG ar 12 novadījumiem- pieraksts un apraksts 1 manipulācija 13,00 27 Multiprofesionālās komandas speciālista (kustību un deju nterapeits, drāmas terapeits, mūzikas terapeits) individuāla nodarbība 1 nodarbība (60 min) 17,00 28 Multiprofesionālās komandas speciālista (kustību un deju nterapeits, drāmas terapeits, mūzikas terapeits) grupas nodarbība 1 nodarbība (60 min) 12,00 29 Injekcija ādā, zemādā, muskulī (neieskaitot medikamentus) 1 manipulācija 2,00 30 Intravenozā injekcija (neieskaitot medikamentus) 1 manipulācija 3,00 31 Intravenozā infūzija (neieskaitot medikamentus) 1 manipulācija 5,00 STACIONĀRIE   MEDICĪNISKIE  PAKALPOJUMI 1 Medicīniskā pārbaude (psihoaktīvo vielu ekspertīze) 1 ekspertīze 30,00 2 Detoksikācija akūtas alkohola intoksikācijas gadījumos 1. diena 60,00 pārējās dienas 36,00 3 Alkohola noteikšana izelpā 1 manipulācija 7,50 4 Minesotas programma  28 dienu kurss 935,00 5 Narkotiskā reibuma ekspertīze 1 ekspertīze 50,00 6 Maksa  pacientiem, kas gaida ievietošanu sociālās aprūpes iestādē, vai, ja pacients ir slimnīcā pierakstīts, vai, ja pacients ilgstoši ārstējas slimnīcā un papildus saņem sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus (stacionārā esošajiem pacientiem) 1 diena 2,85 7 Maksa  geriatrijas pacientiem, kas gaida ievietošanu sociālās aprūpes iestādē, vai, ja pacients ilgstoši ārstējas slimnīcā un papildus saņem sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus (stacionārā esošajiem pacientiem)   1 diena 4,98 8 Diennakts stacionārās psihiatriskās veselības aprūpes pakalpojumi, kas netiek apmaksāti saskaņā ar 2013.gada 17.decembra Mk noteikumu Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"nosacījumiem 1 diennakts 37,54 9 Diennakts stacionārās narkoloģiskās veselības aprūpes pakalpojumi, kas netiek apmaksāti saskaņā ar 2013.gada 17.decembra Mk noteikumu Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"nosacījumiem ārstēšanās kurss viena diena 85,00 10 Diennakts stacionārās narkoloģiskās veselības aprūpes pakalpojumi, kas netiek apmaksāti saskaņā ar 2013.gada 17.decembra Mk noteikumu Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"nosacījumiem ārstēšanās kurss nav īsāks par divām dienām 45,00 11 Intravenozā sistēma bez stacionēšanās diennakts stacionārā 1 sistēma 57,00 12 Intravenozā sistēma bez stacionēšanās diennakts stacionārā 2 sistēmas 64,00 13 Viena no vecākiem pastāvīga klātbūtne un izmitināšana nodaļā ( ar veļas komplekta izīrēšanu un ēdināšanu) diennakts 9,00 14 Viena no vecākiem pastāvīga klātbūtne un izmitināšana nodaļā ( ar veļas komplekta izīrēšanu) diennakts 7,50 CITI  PAKALPOJUMI 1 Darbinieku ēdināšana 1 ēdienreize 1,04 2 Ēdināšana pārējiem 1 ēdienreize 1,71 3 Autotransporta pakalpojumi 1 stunda + km   FORD TRANZIT  FU 4290 1 stunda + km 4,55+degv.izm. OPEL VIVARO Combi HF 7970 1 stunda + km 5,18+degv.izm. OPEL ZAFIRA HM 4393 1 stunda + km 4,99+degv.izm. PEUGEOT 1870 1 stunda + km 4,33+degv.izm. 4 Kopēšana , A4 formāta lapa 1 lappuse 0,10 5 Kopēšana , A4 formāta lapa uz abām pusēm 1 lapa 0,14 6 Kopēšana , A3 formāta lapa 1 lappuse 0,17 7 Kopēšana , A3 formāta lapa uz abām pusēm 1 lapa 0,25 8 Apliecināta kopija A4 formāta lapa 1 lapa 0,25 9 Apliecināta kopijas  cauršūšana A4 formāta lapa komplekts 2,50 10 Izziņa no iestādes arhīva 1 lapa 4,50 11 Krāsu dokumentu kopēšanas darbi A4 formāta viena puse 1 lapa 0,40 12 Krāsu dokumentu izdruka no datora A4 formāts 1 lapa 0,35 13 Izziņa darbiniekiem par darba samaksu 1 izziņa 0,60 14 Darba nespējas lapas dublikāta izdošana 1 lapa 4,50 15 Iebraukšana slimnīcas teritorijā 1 reize 1,40 16 Izziņa no ambulatorā dienesta reģistratūras vai slimnīcas arhīva ar jau esošu informāciju 1 lappuse 5,00 17 Izraksts no ambulatorās kartes vienas darba dienas laikā 1 izraksts 7,50 18 Medicīniskās dokumentācijas noraksts vai kopija 5 darba dienu laikā ( sagatavošana, dokumenta apstrāde, apliecinājums) 1 dokuments 17,00 19 Izziņa un ārstu komisijas atzinums aizgādnības un nākotnes pilnvarojuma gadījumā 1 izziņa 150,00 20 Dzīvojamo telpu īre m2 0,43 21 Nedzīvojamo telpu noma juridiskām personām m2 1,78 22 Nedzīvojamo telpu noma juridiskām personām, kuru lietošanas mērķis ir sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma darbība m2 0,71 23 Vieglu konstrukciju, šķūņu noma m2 0,71 24 Garāžas noma m2 1,00 25 Stāvlaukuma noma m2 0,28 26 Ambulatorā dienesta konferenču telpu īre  stunda 12,00 27 Semināru telpu īre  stunda 9,00 28 Zāles telpu īre  stunda 15,00L.Jankovska, 63007500
 .