Garīgās veselības ambulatorās aprūpes centrs  (Ambulatorā nodaļa)
 Reģistratūra   
63007495
26164021

Uzņemšanas nodaļa- dežurmāsa
63022805
26357844
  
Uzņemšanas nodaļas  vadītāja
63007498
   
Uzņemšanas nodaļas  dežūrārsti
63007498
   
 

ADMINISTRATĪVI SAIMNIECISKĀ DAĻA

Vadītājs Modris Putns modris.putns@gintermuiza.lv

63007504 


PERSONĀLA NODAĻA personals@gintermuiza.lv

Vadītāja  Linda Zariņa linda.zarina@gintermuiza.lv

 

63024864


Personāla speciālisti                       vakances@gintermuiza.lv

66957098
 

Datorspeciālists       Laimonis Kalnets     laimonis.kalnets@gintermuiza.lv

25683105

  

SAIMNIECISKĀ NODAĻA admin.sn@gintermuiza.lv

Saimn.nodaļas vadītāja vietniece    Ingūna Miķelēna

 

63007503


Saimnieciskās nodaļas vadītājs       Ivars Indāns     ivars.indans@gintermuiza.lv

63007207


Materiālu noliktava / Inese Pavlovska         

26413226  63020405
-

FINANŠU, EKONOMIKAS UN MEDICĪNISKĀS STATISTIKAS DAĻA

Vadītāja Liesma Jankovska liesma.jankovska@gintermuiza.lv

 

 

63007500


Galv.grāmatv.vietniece  Vija Vinovska vija.vinovska@gintermuiza.lv

63012560


Algu grāmatvede Inguna Lukaševiča inguna.lukasevica@gintermuiza.lv

63022612


Kase/ Dzintra Lemeševska

63007158


Med. statistiķe  Evita Butāne evita.butane@gintermuiza.lv

63007161


Vecākā grāmatvede Ārija Kokle arija.kokle@gintermuiza.lv

63007170


VIRTUVE Vadītāja Vita Binde                               

63007214


Virtuves noliktava                                                    28321395

63020456

-

  VISPĀRĒJIE KABINETI   
Stacionāra med.rehabilitācijas vadītāja
  63007508
 Geriatrs  63007509
 Radioloģiskā diagnostika
  63007159
 Uzkopšanas nodaļa
  63012556
 Arhīvs  63007494
 Bibliotēka  63007195
 ADMINISTRĀCIJA   

Valdes loceklis Artūrs Bērziņš

Pārvaldes sekretāre Indra Breska slimnica@gintermuiza.lv


63026690

   

Kvalitātes vad.spec. Genādijs Krizskis genadijs.krizskis@gintermuiza.lv

63007185

  

Galvenā māsa, pacientu un klientu aprūpes daļas vadītāja Iveta Danovska iveta.danovska@gintermuiza.lv

63007156

  

Izglītības un kvalitātes māsa Inga Ubaviča inga.ubavica@gintermuiza.lv

63007184

  

STACIONĀRA NODAĻAS

 1. akūtās psihiatrijas nodaļa
 1. stāvs
 
 Vadītāja
 63007502 
 Ārsti 63007205 
 Virsmāsa 63007216 
 Dežūrmāsa 63007200 
  2.stāvs 
 Ārsti                                                         63007178
 63007193 
 Virsmāsas vietniece
 63007194 
 Dežūrmāsa 63007173 
  2. akūtās psihiatrijas nodaļa   
 Vadītājs 66957095 
 Ārsti 63007187 
 Virsmāsa 63007204 
 Dežūrmāsa 63007199 
  3. akūtās psihiatrijas nodaļa   
 Vadītājs 63007174 
 Virsmāsa 63007203 
 Ārsti 63007217 
 Dežūrmāsa 63007877 
 Neirožu nodaļa
  
 Vadītāja 63007201 
 Ārste 63007202 
 Virsmāsa 63007210 
 Dežūrmāsa 63007206 
 Konsultanti 63012559 
 Subakūtās psihiatrijas nodaļa
  
 Vadītāja 63007179 
 Virsmāsa 63007180 
 Ārsti 66957108 
 Narkoloģijas nodaļa
  
 Vadītājs 63012558 
 Ārsti 63022882 
 Virsmāsa 28635092 
 Dežūrmāsa 63007154 
 Pusaudžu narkoloģiskā motivācijas programma
 26338420 
 Narkoloģiskās ārstniecības vadītāja (Minesotas programma)
 63028110 
 Minesotas programmas dežurants    25731229
 63022483 
 Minesotas programmas speciālisti
 63020347 
 Gerontopsihiatrijas nodaļa
  
 Vadītāja 63007188 
 Ārsti 63007192 
 Virsmāsa 63007189 
 Dežurmāsa, procedūru māsa
63007157
63007190
 
 Bērnu psihiatrijas nodaļa
  
 Vadītāja 63007196 
 Virsmāsa 63007197 
 Dezūrmāsa 63007182 
 Speciālisti (1.stāvs)
63007211
28397120
 
Sociālās rehabilitācijas programma atkarīgām  personām
 63007215 
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa
1.stāvs 
 Vadītāja63012557
25625216
 
 Virsmāsa 63007127 
Dezūrējošais  aprūpētājs 63012565 
  2.stāvs 
Sociālie darbinieki
63007186
29425356
28647073
 
 Sociālie aprūpētāji
 63007505 
  Dezūrējošais  aprūpētājs (postenis) 63007198 
   
 Sociālā darba nodaļa
 63007507
 63007183
 66955883
  
  
Datu aizsardzības speciālists datuaizsardziba@gintermuiza.lv 
                
  

 Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, raksti mums uz e-adresi. 

Informatīvi materiāli par e-adresi: 1) Droša saziņa e-adresē 2) E-adreses priekšrocības ; 3) Informatīvs materiāls par e-adresi ; 4) Buklets par e-adresi