GARĪGĀS VESELĪBAS AMBULATORĀS APRŪPES CENTRS
(Ambulatorā nodaļa)
Reģistratūra (ambulatoram apmeklējumam) 63007495
26164021
UZŅEMŠANAS NODAĻA
Dežūrmāsa63022805
26357844
Uzņemšanas nodaļas vadītāja63007498
        

Stacionāra nodaļas

1. AKŪTĀS PSIHIATRIJAS NODAĻA
(1. stāvs)
Vadītāja                                                63007502
Ārsti63007205
Virsmāsa63007216
Dežūrmāsa63007200
1. AKŪTĀS PSIHIATRIJAS NODAĻA
(2. stāvs)
Ārsti63007193
Virsmāsas vietniece63007194
Dežūrmāsa63007173
PERSONĀLA NODAĻA
personāls@gintermuiza.lv
Personāla nodaļas vadītāja Linda Zariņa
linda.zarina@gintermuiza.lv
63024864
Personāla speciālisti
vakances@gintermuiza.lv
66957098
Datorspeciālists Laimonis Kalnets
laimonis.kalnets@gintermuiza.lv
25683105
SAIMNIECISKĀ NODAĻA
admin.sn@gintermuiza.lv
Saimnieciskās nodaļas vadītājs Ivars Indāns
ivars.indans@gintermuiza.lv
63007207    
Vadītāja vietniece Ingūna Miķelēna63007503
Materiālu noliktava / Inese Pavlovska26413226
63020405

 
Administratīvi saimnieciskās daļas vadītājs
Modris Putns
modris.putns@gintermuiza.lv
63007504
2. AKŪTĀS PSIHIATRIJAS NODAĻA
Vadītājs                                                 66957095
Ārsti63007187
Virsmāsa63007204
Dežūrmāsa63007199
3. AKŪTĀS PSIHIATRIJAS NODAĻA
Vadītājs63007174
Virsmāsa                   63007203
Ārsti63007217
Dežūrmāsa63007877
NEIROŽU NODAĻA
Vadītāja63007201
Ārste63007202
Virsmāsa63007210
Dežurmāsa63007206
Konsultanti63012559
FINANŠU, EKONOMIKAS UN MEDICĪNISKĀS STATISTIKAS DAĻA
Vadītāja Liesma Jankovska
liesma.jankovska@gintermuiza.lv
63007500
Galv. grāmatv. vietniece Vija Vinovska
vija.vinovska@gintermuiza.lv
63012560
Algu grāmatvede Inguna Lukaševiča
inguna.lukasevica@gintermuiza.lv
63022612
Kase / Dzintra Lemeševska63007158
Med. statistiķe Evita Butāne
evita.butane@gintermuiza.lv
63007161
Vecākā grāmatvede Ārija Kokle
arija.kokle@gintermuiza.lv
63007170
VIRTUVE
Vadītāja Vita Binde63007214
Virtuves noliktava28321395
63020456
SUBAKŪTAS PSIHIATRIJAS NODAĻA
Vadītāja                                                 63007179
Virsmāsa63007180
Ārsti66957108
NARKOLOĢIJAS NODAĻA
Vadītājs63012558
Ārsti63022882
Virsmāsa28635092
Dežūrmāsa63007154
  
PUSAUDŽU NARKOLOĢISKĀ 

MOTIVĀCIJAS PROGRAMMA

26338420

 
MINESOTAS PROGRAMMA
Narkoloģiskās ārstniecības vadītāja63028110
Minesotas programmas dežurants25731229
63022483
Minesotas programmas speciālisti63020347
VISPĀRĒJIE KABINETI
Stacionārās medicīnas rehabilitācijas vadītāja 63007508  
Geriatrs63007509
Ergoterapeits66957106
Ķirurģijas kabinets26339700
Radioloģiskā diagnostika63007159
Uzkopšanas nodaļa63012556
Arhīvs63007494
Bibliotēka63007195
ADMINISTRĀCIJA
Pārvaldes sekretāre Indra Breska
slimnica@gintermuiza.lv
63026690
Kvalitātes vad.sist.spec. Genādijs Kirzskis
genadijs.kirzskis@gintermuiza.lv
63007185
Galvenais ārsts Artūrs Blekte
arturs.blekte@gintermuiza.lv
 66957095
Galvenā māsa, pacientu un klientu
aprūpes daļas vadītāja Iveta Danovska
iveta.danovska@gintermuiza.lv
63007156
Izglītības un kvalitātes māsa Inga Ubaviča
inga.ubavica@gintermuiza.lv
63007184
  
Datu aizsardzības speciālists
datuaizsardziba@gintermuiza.lv


Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, raksti mums uz e-adresi. 

Informatīvi materiāli par e-adresi: 1) Droša saziņa e-adresē 2) E-adreses priekšrocības ; 3) Informatīvs materiāls par e-adresi ; 4) Buklets par e-adresi

GERONTOPSIHIATRIJAS NODAĻA
Vadītāja 63007188   
Ārsti63007192
Virsmāsa63007189
Dežurmāsa63007190
Postenis63007157
BĒRNU PSIHIATRIJAS NODAĻA
Vadītāja63007196
Virsmāsa63007197
Dežūrmāsa63007182
1. stāvs
Speciālisti
28397120
63007211
SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMA
ATKARĪGĀM PERSONĀM
63007215
  
ILGSTOŠĀS SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS NODAĻA  (1. stāvs)
Vadītāja63012557
25625216
Virsmāsa63007127
Dežūrējošais aprūpētājs63012565
ILGSTOŠĀS SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS NODAĻA  (2. stāvs)
Sociālie darbinieki29425356
63007186
28647073
Sociālie aprūpētāji63007505
Dežūrējošais aprūpētājs (postenis)63007198
SOCIĀLĀ DARBA NODAĻA
Vadītāja63007507
Sociālie darbinieki63007183
66955883