Tiesu psihiatriskā ekspertīze

Ambulatorā dienesta sertificēti tiesu psihiatrijas eksperti veic:

  • ambulatorās ekspertīzes kriminālprocesā pēc procesa virzītāja iniciatīvas aizdomās turamiem – jautājumā par pieskaitāmību; cietušiem un lieciniekiem - jautājumā par spējam adekvāti liecināt u.c.
  • ambulatorās ekspertīzes civilprocesā pēc tiesas iniciatīvas - jautājumos par personu rīcībspēju, tiesībspēju veikt darījumus, īpašuma strīdu un ģimenes tiesību lietu gadījumos, arī pēcnāves ekspertīzi.

Kontakttālrunis - ambulatorā dienesta virsmāsa M. Lipska 63023841