Medicīniskās psihiatriskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšana

Kas var saņemt pakalpojumu?

Persona, kurai ir noteikti funkcionēšanas traucējumiem, piem., depresija, trauksme, emocionālā labilitāte, veģetatīvo disfunkcija, adaptācijas traucējumi, posttraumatiskā stresa sindroms, miega traucējumi, ēšanas traucējumi, bipolāri afektīvi traucējumi, demence, šizofrēnija, uzvedības problēmas, mācīšanās grūtības, garīgās attīstības traucējumi, autiska spektra traucējumi, utml.

Pacientam, saņemot ārstēšanu slimnīcā “Ģintermuiža”, medicīnisko psihiatrisko rehabilitāciju nozīmē slimnīcas “Ģintermuiža” ārstējošais – psihiatrs.

Pakalpojumi tiek sniegti stacionārā, dienas stacionārā un ambulatori.