Slimnīcas korpusu izvietojums

1.Garīgās veselības ambulatorās aprūpes centrs
3.Subakūtās psihiatrijas nodaļa
4.Motivācijas centrs (Minesotas programma) un sociālās rehabilitācijas programma atkarīgām personām
5.Uzņemšanas nodaļa / Administrācija
6.1. Akūtās psihiatrijas nodaļa
7.Narkoloģijas nodaļa / Neirožu nodaļa
8.2. Akūtās psihiatrijas nodaļa / 3. Akūtās psihiatrijas nodaļa
9.Ilgstošās sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa (ISASRN)
10.Virtuve
11.Gerontopsihiatrijas nodaļa
12.Saimnieciskā nodaļa
13.Katlu māja 
14.Pusaudžu narkoloģiskā motivācijas programma 
17.Muzejs 

“Slimnīca “Ģintermuiža” darbojas ārstniecības nolūkiem projektētās ēkās un nodrošina vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem

I N F O R M Ā C I J A
PAR VIDES PIEEJAMĪBU PERSONĀM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM SLIMNĪCĀ “ĢINTERMUIŽA”

Vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””:

 1. Ieejas ārstniecības iestādē:

 • 1.1 Pie ieejas slimnīcā bezmaksas autostāvvieta ar izdalītām stāvvietām invalīdu transportam.
 • 1.2 Ieejas slimnīcas korpusos, tai skaitā bērnu nodaļa, aprīkotas ar līmeņojošiem pandusiem vai atrodas ielas līmenī, var brīvi piebraukt autotransports.
 • 1.3 Uzņemšanas nodaļa aprīkota ar automātiskām durvīm. Caur šo ieeju iespējams nokļūt liftā un pārvietoties pa slimnīcu.
 • 1.4 Bērnu nodaļā (11.korpuss) ierīkots lifts, tādējādi nodrošināta arī nodaļas augšējā stāva pieejamība.

 1. Tualetes un higiēnas telpas personām ar funkcionāliem traucējumiem ir katrā stāvā.
 2. Diennakts apgaismojums ir visās telpās.
 3. Kāpnēs pirmie un pēdējie pakāpieni iezīmēti ar dzeltenu līniju.
 4. Slimnīcā izvietotas norādes ar ēku, struktūrvienību, kabinetu izvietojumu.
 5. Evakuācijas izejas un virzieni aprīkoti ar diennakti izgaismotām norādēm, durvis veras evakuācijas virzienā.
 6. Ugunsgrēka un trauksmes paziņojumi ir dzirdami visā slimnīcā, izsaukuma pogas novietotas diennakti apgaismotās vietās.