Piedāvātā vakance:                                                                                 Prasības    pretendentiem:                                                                          
Sakarā ar Covid-19 uzliesmojumu, lūdzu
no klātienes apmeklējuma, bet izmantot
Tālrunis: 63024864 

personāla nodaļas apmeklētājus izvairīties
e-pastu: vakances@gintermuiza.lv

Sociālais mentors socialais_mentors_09-2020.pdf


 .