Slimnīcas „Ģintermuiža” misija –

  • Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana un atkarības problēmu risināšana.
  • Visiem iedzīvotājiem vienlīdzīgas pieejas nodrošināšana kvalitatīvu garīgās veselības aprūpes pakalpojumu un atkarības problēmu risināšanā.

Slimnīcas "Ģintermuiža" galvenie darbības virzieni –

  • Augsti kvalificētas un profesionālas stacionārās un ambulatorās psihiatriskās un narkoloģiskās palīdzības sniegšana akūtu un hronisku slimību un traucējumu diagnostikā, ārstēšanā un pacientu rehabilitācijā.
  • Konsultatīvā darbība, ekspertīžu un klīniskās bāzes nodrošināšana psihiatriskās un narkoloģiskās palīdzības jomā.
  • Psihisko un narkoloģisko slimību profilakses, ārstēšanas un veselības veicināšanas inovatīvo pasākumu ieviešana.
  • Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija personām ar garīgiem traucējumiem un psihiskām slimībām.
  • Sociālā rehabilitācija personām ar atkarības problēmām
Atstāt anonīmu paziņojumu slimnīcas administrācijai -
 (Lūdzu neizmantot šo formu pierakstam pie speciālistiem un  informācijas saņemšanai!! ) 


Pacientu / klientu aptauja - 


Uzticības tālrunis (autoatbildētājs): 80205377

KONTAKTINFORMĀCIJA

PIERAKSTS PIE SPECIĀLISTIEM (reģistratūra):           63007495, 26164021

Transporta līdzekļu vadītāju, ieroču lietotāju medicīniskā   komisija                                    63007495, 26164021

Stacionāra Uzņemšanas nodaļa (24 stundas diennaktī)

26357844
63022805


 

Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, raksti mums uz e-adresi. 

Pārējie kontakti:
Kontakti

Rekvizīti:  
 VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža""
Filozofu ielā 69,  Jelgava,  LV-3008
 Reģ. Nr. 40003407396
 Norēķinu konti:
 Luminor banka- LV04RIKO0002930206103
 Swedbanka- LV36HABA0140705715600
       
 

Šajā internete vietnē ievietotie foto materiāli, ja nav norādīts citādāk, tiek izplatīti saskaņā ar CCO 1.0 Universāls (CC0 1.0) licences noteikumiem.