Medicīniskā psihiatriskā rehabilitācija

Kopš 2019.gadā slimnīcā “Ģintermuiža” ir pieejama medicīniskā psihiatriskā rehabilitācija, kuras mērķis ir nodrošināt personām ar noteiktiem funkcionāliem ierobežojumiem šo ierobežojumu mazināšanu vai novēršanu, kā arī komplikāciju riska novērtēšanu un mazināšanu, sociālo prasmju atjaunošanu un uzlabošanu, kā arī integrāciju sabiedrībā.

Pakalpojumus tiek nodrošināts multiprofesionālās komandas ietvaros, piedaloties vismaz diviem dažādiem speciālistiem. Komanda sastāv no psihiatra, klīniskā un veselības psihologa, fizioterapeita, ergoterapeita, mākslas terapeita, garīgās veselībās aprūpes māsas, kā arī citām ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām.