Neirožu nodaļa

  Par nodaļu
Kopš 2020.g. janvāra slimnīcā “Ģintermuiža” ir no jauna atvērta neirožu nodaļa. Nodaļas darbs tiek vērsts uz pacientiem ar garastāvokļa un neirotiskā spektra traucējumiem: depresiju, trauksmi, somatoformo veģetatīvo disfunkciju, adaptācijas traucējumiem, posttraumatiskā stresa sindromu un citiem.

Sekmīgai ārstēšanai tiek izmantota mūsdienīga multidisciplināras komandas metode. Komandas sastāvā ir – psihiatrs, ārsts psihoterapeits, fizioterapeits, ergoterapeits, mākslas terapeits, psihologs, sociālais darbinieks. Komandas vadītājs ir pacienta ārstējošais ārsts, psihiatrs. Pirms ārstēšanās kursa uzsākšanas ārsts kopā ar pacientu kopīgi izvirza ārstēšanās mērķus, tādējādi veicinot gaidāmo terapijas rezultātu.

Piesaistot dažādus multidisciplinārās komandas speciālistus, tiek nodrošināta daudzpusīga uz pacientu fokusēta pieeja, kas rada iespēju daudz efektīvāk palīdzēt pacientam atjaunot gan psihisko, gan fizisko veselību.

Vairāk par piedāvātajiem medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumiem šeit.