Narkoloģiskā rehabilitācija

Terapijas veids: brīvprātīga slimnieku narkoloģiskā medicīniski – psihosociālā rehabilitācija; līdz 12 mēnešiem.

Terapijas mērķi:

  • apgūt prasmes dzīvot un risināt problēmas bez atkarības vielu lietošanas;
  • apgūt dzīves un darba prasmes;
  • reintegrācija ģimenē un sabiedrībā;
  • prast patstāvīgi dzīvot;

Lai iestātos programmā nepieciešams:

  • būt skaidrā 12 dienas;
  • ārsta narkologa nosūtījums ;
  • pase / personību apliecinošs dokuments;
  • būt reģistrētam pie ģimenes ārsta (slimokasē);
  • medicīniskās analīzes par HIV, vīrusu hepatītiem.

Pacienta iemaksa EUR 7,00 par gultas dienu (par vienu stacionēšanas reizi ne vairāk kā EUR 355,00)