Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 73.panta pirmo daļu,  VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci 2022.gada 12.maijā plkst.16.00

Darba kārtība:

1. VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” 2021. gada pārskata apstiprināšana

2.Piekrišanas saņemšana VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” slēgt darījumu par  siltumenerģijas piegādi

Dalībnieku sapulces protokols


Dalībnieku sapulce 2022.g. 23.martā

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu, VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci 2021.gada 23.martā, plkst.11:30.

Darba kārtība:

1. Par Sabiedrības ikgadējo budžetu 2022. gadam un iepirkumu, investīciju plāniem

2. Citi jautājumi

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols


Dalībnieku sapulce 2021.g. 23.septembrī

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu, VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci 2021.gada 23.septembrī, plkst.10:00.

Darba kārtība:

1. Sabiedrības pamatkapitāla paaugstināšana

2. Dažadi

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols

Dalībnieku sapulce 2021.g. 21.jūnijā

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.panta pirmo daļu, VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci 2021.gada 21.jūnijā, plkst.14:40.

Darba kārtība:

1. Sabiedrības 2020.g. gada pārskata apstiprināšana un 2020.g. peļņas izlietošanu

2. Par Sabiedrības zvērināta revidenta izvēli 2021. un 2022. gada pārskata revīzijai

Dalibnieku sapulces protokols

Dalībnieku sapulce 2021.g. 3.martā

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.panta pirmo daļu,

VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci 2021.gada 3.martā,  plkst.09:15.

Darba kārtība:

1. Sabiedrības budžeta 2021. apstiprināšana.

2. Sabiedrības iepirkuma plāna 2021. apstiprināšana

3. Dažādi.

Arkartas_dalibnieku_sapulces_protokols__Gintermuiza_.edoc


Dalībnieku sapulce 2020.g. 15.aprīlī

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.panta pirmo daļu,

VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci 2020.gada 15.aprīlī, Veselības ministrijā, 223.kab., plkst.12:00.

Darba kārtība:

1. Gada pārskata apstiprināšana.

2. Sabiedrības budžeta apstiprināšana.

3. Dažādi.

dalibn_sapulce_15042020_lemums


Dalībnieku sapulce 2020.g. 30.jūlijā

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu,

VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci 2020.gada 30.jūlijā, Veselības ministrijā, 223.kab., plkst.15:00.

Darba kārtība:

1.      Slimnīcas vidēja perioda stratēģijas 2019. – 2022.gada apstiprināšana.

2.      2020.gada iepirkumu plāna izmaiņas.

3.      Dažādi.

dalibn_sapulce_30072020_lemums


Dalībnieku sapulce 2020.g. 12. oktobrī

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu,

VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci 2020.gada 12.oktobrī, Veselības ministrijā, 223.kab., plkst.13:00.

Darba kārtība:

1.      Par sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu.

2.      VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža” 2020. gada budžeta plāna grozījumi

3.      VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža” 2020. gada iepirkuma plāna izmaiņu apstiprināšana.

4.      Par Sabiedrības zvērināta revidenta izvēli 2020. gada pārskata revīzijai

Arkartas_dalibnieku_sapulces_protokols.edoc