Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.panta pirmo daļu,

VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci 2020.gada 15.aprīlī, Veselības ministrijā, 223.kab., plkst.12:00.

Darba kārtība:

1. Gada pārskata apstiprināšana.

2. Sabiedrības budžeta apstiprināšana.

3. Dažādi.


 .