Dalībnieku sapulce 2020.g. 15.aprīlī

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.panta pirmo daļu,

VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci 2020.gada 15.aprīlī, Veselības ministrijā, 223.kab., plkst.12:00.

Darba kārtība:

1. Gada pārskata apstiprināšana.

2. Sabiedrības budžeta apstiprināšana.

3. Dažādi.

dalibn_sapulce_15042020_lemums


Dalībnieku sapulce 2020.g. 30.jūlijā

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu,

VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci 2020.gada 30.jūlijā, Veselības ministrijā, 223.kab., plkst.15:00.

Darba kārtība:

1.      Slimnīcas vidēja perioda stratēģijas 2019. – 2022.gada apstiprināšana.

2.      2020.gada iepirkumu plāna izmaiņas.

3.      Dažādi.

dalibn_sapulce_30072020_lemums


Dalībnieku sapulce 2020.g. 12. oktobrī

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu,

VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci 2020.gada 12.oktobrī, Veselības ministrijā, 223.kab., plkst.13:00.

Darba kārtība:

1.      Par sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu.

2.      VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža” 2020. gada budžeta plāna grozījumi

3.      VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža” 2020. gada iepirkuma plāna izmaiņu apstiprināšana.

4.      Par Sabiedrības zvērināta revidenta izvēli 2020. gada pārskata revīzijai

Arkartas_dalibnieku_sapulces_protokols.edoc


 .