Ziedojumi

Informācija par ziedošanas (dāvināšanas) stratēģiju

VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”” neparedz veikt jebkāda veida ziedojumus vai dāvinājumus.