Vizuāli plastiskās mākslas terapija

Veselības aprūpes profesija, kas pamatojas uz  problēmu risināšanu un to pārvarēšanu izmantojot mākslas līdzekļus, tehnikas un paņēmienus, radošo procesu un tā rezultātu, pacienta atgriezenisko saiti par procesu un/vai radīto darbu, kas tiek saprasta, kā viņa sajūtu, emociju, jūtu, domu, vajadzību, spēju, resursu, interešu, grūtību u.c. izpausme

Terapija fokusēta uz konkrēta simptoma un nespējas mazināšanu un funkcionēšanas attīstības pilnveidi.

Piemēram, sevis apzināšanās, emociju izpratne, sociālās mijiedarbības un uzvedības izpausmju uzlabošana, komunikācijas prasmju pilnveide, fiziskās, sociālās un attieksmju veicinošās vai traucējošās ietekmes izmaiņām.