Vizuāli plastiskās mākslas terapeiti

Astra Lejstrauta Sertificēta mākslas terapeite ar specializāciju vizuāli plastiskās mākslas terapijā, Mg.sc.sal.

Izglītība Rīgas Stradiņa Universitāte, profesionālā maģistra grāds un Vizuāli plastiskās mākslas terapeita kvalifikācija (2021.g.)
BA “Turība” tūrisma stratēģiskā vadība, profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (2008.g.) LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, pedagoģijas bakalaura grāds, vizuālās mākslas skolotāja kvalifikācija (1996.g.)
Asociācijas Latvijas Mākslu terapijas asociācija
PieredzeVSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””
Privātprakse Rīgā

Pakalpojumi
 • Savu robežu apzināšana
 • Emociju regulēšanas prasmju uzlabošana
 • Labizjūtas veicināšana
 • Komunikāciju prasmju pilnveidošana
 • Traumatiskas pieredzes psihoemocionālo seku mazināšana
 • Pašvērtējuma veicināšana un pašizaugsme
 • Individuālas nodarbības /  nodarbības grupā

Pielietotās tehnikas
Zīmēšana, gleznošana, kolāža, mozaīka, veidošanu no māla un plastilīna u.c.

Tālākizglītība

Zināšanas regulāri papildina dažādās meistarklasēs un semināros, ko organizē gan Latvijas, gan citu valstu mākslas terapeiti.

Astras moto: nekad nav par vēlu sākt mācīties un apgūt kaut ko jaunu!
Vita Matule Mākslas terapeite ar specializāciju vizuāli plastiskās mākslas terapijā, Mg.sc.sal.


Izglītība Rīgas Stradiņa Universitāte, profesionālā maģistra grāds un Vizuāli plastiskās mākslas terapeita kvalifikācija (2021.g.)
Asociācijas Latvijas Mākslu terapijas asociācija
Pieredze

VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””
SIA “Bērnu un pusaudžu resursu centrs”


Pakalpojumi

 • Savu robežu apzināšana
 • Emociju regulēšanas prasmju uzlabošana
 • Labizjūtas veicināšana
 • Komunikāciju prasmju pilnveidošana
 • Pašvērtējuma veicināšana un pašizaugsme
 • Individuālas nodarbības / nodarbības grupā


Tālākizglītība

Zināšanas regulāri papildina dažādās meistarklasēs un semināros, ko organizē gan Latvijas, gan citu valstu mākslas terapeiti.