Stacionārās medicīniskās rehabilitācijas vadītāja

 Ināra Lomonovska   Stacionārās medicīniskās rehabilitācijas vadītāja, sertificēta ergoterapeite, Mg.Scal  
   Izglītība Rīgas Stradiņa Universitāte, veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē (2018.g.)
Rīgas Stradiņa Universitāte, profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un ergoterapeita kvalifikācija (2008 g.)
 Asociācijas Latvijas Ergoterapeitu Asociācija
 Pieredze VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””
Rīgas Stradiņa universitāte
SIA “Sunstar Group”
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”
Jelgavas pensionāru biedrība, projekts „Ekspresis”
Jelgavas pilsētas dome, projekts „Daudzfunkcionālā atbalsta centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām Jelgavā''