Psihologi

Ļubova Kuderko Mg.psych., sertificēts klīniskais un veselības psihologs,
sertificēts konsultatīvais psihologs,
krīzes konsultants, EMDR terapeits,
psihologs–pārraugs klīniskās un veselības psiholoģijas un konsultatīvās psiholoģijas jomās.


Izglītība

Humānistiskās un Eksistenciālās psiholoģijas institūts (HEPI), apmācību programma „Krīžu pārvarēšana”, krīzes konsultants (2016.g.)
Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte,  profesionālais maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā, klīniskais psihologs (2007.g.)

Asociācijas

Latvijas Psihologu Asociāciju Federācija
Krīzes un traumu psiholoģijas Biedrības (KTPB) valdes loceklis
Profesionāla EMDR terapeitu Asociācija
Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācija

Pieredze

VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””
Latvijas Psihologu Asociāciju Federācijas (LPAF) pārstāvis Psihologu Sertifikācijas komisijā Konsultatīvās psiholoģijas jomā
Dobeles novada Sociālais dienests, psihologa–pārrauga (supervizora) pakalpojumu sniegšana
SIA „Ķemers Business and Law Company”, Supervīziju pakalpojumu sniegšana sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas speciālistiem VSAC "Rīga" filiālē „Baldone"
Psihologa-pārrauga privātprakse
SIA "Kūrija", SIA „Lira D.V.”, Individuālās konsultācijas sniegšana ilgstošajiem bezdarbniekiem Jelgavas nodarbinātības valsts aģentūrā
Psihologa privātprakse
LR IeM Veselības un sporta centra Psiholoģiskā atbalsta nodaļas psihologs
Pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests”, Olaines novada bāriņtiesas, Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem psihologs. Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centra „OLAKS” psiholoģiskā atbalsta nodarbības, treniņu  un psiholoģiskās atbalsta grupas vadīšana. Jauno vecāku atbalsta grupas vadīšana
LR TM Ieslodzījuma vietu pārvaldes Olaines cietuma, Latvijas cietumu slimnīcas Sociālās rehabilitācijas daļas psihologs
Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” pirmsskolas izglītības psihologs (2004. – 2005.g.)
SIA „Maksima Plus” pamatskolas „Maksima” sociālā psihologa asistents
Rīgas Stradiņa Universitātes psihiatrijas un narkoloģijas katedras klīnikas  psihologa asistents (brīvprātīgais)
Rīgas 4. speciālā internātskolas  psihologa asistenta palīgs (brīvprātīgais)
Olaines 2. vidusskolas psihologa asistenta palīgs (brīvprātīgais)
Pedagoģiskā centra „Eksperiments” psihologa asistenta palīgs (brīvprātīgais)
„Bizness Baltija” reklāmas aģentūra SIA „LATAUT Ko”, psiholoģiskā prakse (seminārs – treniņš, konsultāciju ar darbiniekiem novērošana, rekomendāciju sastādīšana)
SIA „Kodžaks Latvija”, psiholoģiskā prakse (seminārs – treniņš, konsultāciju ar darbiniekiem novērošana, rekomendāciju sastādīšana, personāla atlase, personāla raksturojumu sastādīšana)


Pakalpojumi

 • Psiholoģiska palīdzība un atbalsts, veicinot personības emocionālo stabilitāti, mazinot disfunkcionalitāti un uzlabojot pacienta adaptācijas spējas
 • Konsultācijas personām ar psiholoģiskā rakstura grūtībām dažādu saslimšanu gadījumos
 • Dažādu traumu un krīžu psiholoģisko seku pārvarēšana
 • Atbalsts pēc traumatiskiem pārdzīvojumiem un zaudējumiem, suicīda risku
 • Psiholoģiskās atbalsta grupas pieaugušajiem
 • Individuālas konsultācijas


Tālākizglītība

The ITR method - traumu terapijas metode „Instinktīva reakcija uz traumu metode” - ITR Treniņa institūts Amerikā (the ITR Training Institute, USA) (2020. – 2021.g.)

Collaborative assessment and management of suicidality (CAMS) training, darbs ar pašnāvībām,  Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācija (2020.g.)

Psiholoģijas un kognitīvi biheiviorālās terapijas centrs “Intellego” (Rīga), Institute for Trauma Therapy (Berlīne, Vācija), “Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)” apmācības programma, sertificēts EMDR terapeits (2017.g.)
Līna Milaševiča Klīniskā psiholoģe, Mg. psych.


Izglītība Latvijas Universitāte, profesionālo maģistra grāds psiholoģijā un kvalifikācija – klīniskais psihologs.
Daugavpils Universitāte, sociālo zinātņu bakalaura grādu psiholoģijā.
Pieredze

VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””
Klīniskā psiholoģe privātprakse
Rietumu klīnika
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (Ģimenes atbalsta nodaļa)
Latvijas Nacionālie bruņotie spēki (Rekrutēšanas un atlases centrs)
Latvijas Universitātes Psiholoģiskās palīdzības centrs
Biedrība “Papardes zieds”

Pakalpojumi

 • Psiholoģiska palīdzība un atbalsts, veicinot personības emocionālo stabilitāti, mazinot disfunkcionalitāti un uzlabojot pacienta adaptācijas spējas
 • Konsultācijas personām ar psiholoģiskā rakstura grūtībām dažādu saslimšanu gadījumos - depresija un depresijas simptomi, nomāktība, uzmācīgas, negatīvas domas, trauksme, panikas lēkmes un panikas simptomi, emociju regulācijas un kontroles grūtības, bailes, nedrošību sociālās situācijās, attiecību grūtības, sevis pieņemšanu, pašvērtējuma problēmas, traumatisko pieredzi, seksuālās identitātes grūtības u.c
 • Dažādu traumu un krīžu psiholoģisko seku pārvarēšana
 • Atbalsts pēc traumatiskiem pārdzīvojumiem un zaudējumiem, suicīda risku
 • Psiholoģiskās atbalsta grupas pieaugušajiem
 • Individuālas konsultācijas

Tālākizglītība
RSU kurss "Psiholoģiskā novērtēšana ar Latvijas klīnisko personības testu pieaugušajiem"
Apmācības “KBT tehnikas bērniem un pusaudžiem ar trauksmes traucējumiem”
Vekslera intelekta testa (WISC-IV) un Ahenbaha empīriski balstītās sistēmas (ASEBA) apmācības un tiesībām pielietot praksē.
“Bērnu emocionālā audzināšana - tiesības vadīt vecāku apmācību programmu.