Mūzikas terapija

Veselības aprūpes profesija, kad tiek pielietota mūzika un tās izteiksmes līdzekļi - skaņa, ritms, melodija un harmonija, lai veicinātu un sekmētu personu fizisko, garīgo, sociālo un emocionālo veselību

Mūzikas terapijā mērķi attiecināmi uz personu saslimšanas aktuālajām jomām: sociālo, fizisko, emocionālo un komunikatīvo.