Mūzikas terapeiti

Solvita Ozoliņa Sertificēta mākslas terapeite ar specializāciju mūzikas terapijā, Mg.sc.sal.


Izglītība Liepājas universitāte,. Profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē/mākslas terapeita mūzikas terapijā profesionālā kvalifikācija (2015.g.)
Daugavpils pedagoģiskā universitāte, programma pirmsskolas skolotājs (2000.g.)
AsociācijasLatvijas Mākslu terapijas asociācija
Pieredze VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””
Privātprakse mūzikas terapijā
Tukuma rehabilitācijas centrs “Avotiņi”
Rehabilitācijas centrs “Tērvete”
ESF projekts” Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvaldes” ESF projekts “ Atver sirdi Zemgalei” pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

Pakalpojumi
 • Emociju regulēšana
 • Agresijas, trauksmes, baiļu mazināšana
 • Komunikāciju prasmju pilnveidošana
 • Vokālās verbalizācijas attīstīšana
 • Sociālās mijiedarbības veicināšana
 • Motivācijas paaugstināšana
 • Kustību koordinācijas, ritmisku organizētu kustību attīstīšana
 • Individuālas nodarbības / nodarbības grupā

Tālākizglītība
"Psiholoģiskās konsultēšanas pamatprasmes ” (Latvijas psihologi biedrība) 2022.gadā. Regulāri papildina zināšanas un kvalifikāciju starptautiskajās un Baltijas terapeitu konferencēs, semināros, meistarklasēs un pašizaugsmes psihoterapeitiskajās grupās.
Agneta Volkova Sertificēta mākslas terapeite ar specializāciju mūzikas terapijā un geštalta psihoterapijas speciāliste apmācībā, Mg.mus., Mg.sc.sal., Mg.sc.admin
Izglītība

Rīgas Geštalta institūts, 3. studiju gads, geštalta psihoterapijas studijas (2020.g. līdz šim)
Maģistra grāds Vadības zinībās / Izglītības vadībā (2019.g.)
Maģistra grāds Veselības aprūpē / mākslas terapeita mūzikas terapijā profesionālā kvalifikācija (2013.g.)
Maģistra grāds Mūzikā / mūziķa - komponista profesionālā kvalifikācija (2008.g.)
Bakalaura grāds Mūzikā - Kompozīcijā / mūziķa - komponista profesionālā kvalifikācija; kompozīcijas un mūzikas teorētisko mācību priekšmetu pedagogs (2003.g.)
Studējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Rīgas Stradiņa universitātē, Liepājas Universitātē, Ekonomikas un Kultūras augstskolā, Sibeliusa Mūzikas akadēmijā (Helsinki, Somija).

Asociācijas

Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība
Latvijas Mūzikas terapijas asociācija
Latvijas Geštalta terapijas asociācija
Latvijas Komponistu savienība
Latvijas Dziedāšanas skolotāju asociācija

Pieredze

VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””
VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"
Privātprakse "Laimes bērns", Ogre
Ogres veselības centrs "Helios"
Privātprakse "Laimes bērns"
Veselības veicināšanas projekti
VC4 Bērnu veselības centrs
Salaspils Sociālais centrs
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks" psihosociālās rehabilitācijas programmā "Spēka avots"
Ogres novada, Ikšķiles un Salaspils sociālais dienests ESF projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" ietvaros.


Pakalpojumi

 • Apzinātības veicināšana
 • Emociju regulēšana
 • Trauksmes, baiļu, dažādu fobiju mazināšana
 • Darbs ar traumām, traumējošu pieredzi
 • Darbs ar depresiju / psihoemocionālais atbalsts
 • Darbs ar psihes aizsargmehānismiem un kontakta pārrāvumiem
 • Darbs ar ģimenes problēmām (ģimenes uzstādījumu metode)
 • Darbs ar partnerattiecību un darba attiecību problēmām
 • Komunikācijas prasmju pilnveidošana
 • Sociālās mijiedarbības prasmju veicināšana
 • Darbs ar pašvērtējumu un motivācijas paaugstināšanu
 • Labizjūtas veicināšana
 • Individuālās un grupas terapijas sesijas

Papildus mākslas / mūzikas terapijas metodēm (bāzētu psihodinamiskajā pieejā) integrē zināšanas un pieredzi geštalta psihoterapijā, izveidojot savu unikālo un ļoti iedarbīgo terapeitiskā darba pieeju, ko varētu dēvēt par geštalta mūzikas psihoterapiju.

Tālākizglītība

Regulāri piedalās dažādās ar veselības veicināšanu un aprūpi saistītās Latvijas un ārvalstu konferencēs, kongresos, meistarklasēs, semināros un kursos, kā arī pati lasa lekcijas, vada seminārus un meistarklases par mūzikas terapiju un mūzikas psihoterapiju u.c. tēmām.

Paralēli terapeitiskajam darbam Agneta strādā arī profesionālās akadēmiskās mūzikas jomā - ir regulāri praktizējoša komponiste (pazīstama kā Agneta Krilova) un kormeistare, vokālā pedagoģe, dziedātāja kamerkorī "Muklājs".

Moto: "Šobrīd manā dzīvē ir ideālais abu manu vismīļāko darbu - terapijā un mūzikā - harmonija un balanss. Esmu laimīga gan, strādājot ar saviem pacientiem/ klientiem, gan, radot mūziku.

Mans moto terapijā: "Katrs jauns klients / pacients man ir kā jauna simfonija!"