Ergoterapija

  Veselības aprūpes profesija, kas pamatojas uz zināšanām par mērķtiecīgām nodarbēm un kuras galvenais uzdevums ir veicināt indivīda dalību ikdienas dzīves nodarbēs, veselību un labklājību

  •         Apmāca vai atvieglo ikdienas aktivitāšu veikšanu
  •          Palīdz īstenot un attīstīt brīvā laika aktivitātes
  •          Trenē kognitīvas spējas
  •          Izglīto par ergonomiku, locītavu aizsardzības principiem, enerģijas taupīšanas principiem, tehniskajiem palīglīdzekļiem
  •         Uzlabo sīko motoriku un manipulācijas plaukstās