Ergoterapeiti

Alise ZaikovskaSertificēta ergoterapeite, Bc.Sc.

Izglītība Rīgas Stradiņa Universitāte, profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un ergoterapeita kvalifikācija (2019. g.)
AsociācijasLatvijas Ergoterapeitu Asociācija
Pieredze VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca, Rehabilitācijas klīnika
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca, Mācību centrs
Biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”
PB un EK projekts “Latvijas invaliditātes noteikšanas sistēmas izvērtējums un pilnveidošana"

Pakalpojumi
 • Ikdienas aktivitāšu trenēšana
 • Rokas terapija
 • Konsultācijas - locītavu aizsardzības principiem, ergonomikas pamatprincipiem, enerģijas taupīšanas tehnikām un tehniskiem palīglīdzekļiem
 • Sensorā stimulācija
 • Kognitīvo spēju trenēšana
 • Vides novērtēšana un pielāgošana


Tālākizglītība

Zināšanas regulāri papildina dažādos semināros

Līga GulbeSertificēta ergoterapeite

Izglītība Rīgas Stradiņa Universitāte, profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un ergoterapeita kvalifikācija (2023. g.)


Pieredze Kūrorta Rehabilitācija Centrs “Jaunķemeri”

Pakalpojumi
 • Rokas terapija
 • Ikdienas aktivitāšu iemaņu izvērtēšana un uzlabošana, aktivitāšu pielāgošana
 • Konsultācijas - locītavu aizsardzības principiem, ergonomikas pamatprincipiem, enerģijas taupīšanas tehnikām, darba vides pielāgošanu
 • Konsultācija par tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamību, lietošanu, saņemšanas kārtību par valsts budžeta līdzekļiem un alternatīvām saņemšanas iespējām
 • Sensorā stimulācija
 • Komunikācijas un sociālās mijiedarbības prasmju pilnveidošana
 • Kognitīvo spēju izvērtēšana un uzlabošana
 • Vides novērtēšana un pielāgošana


     Tālākizglītība

     Sertifikāts kognitīvo funkciju izvērtēšanā, pielietojot Monreālas Kognitīvo funkciju novērtējumu (MoCA Cognitive assessment) (2021.g.).;

     Regulāri papildina zināšanas dažādos semināros un konferencēs.