Nodaļu tālruņa numuri

 NodaļasTālrunis 
 1. akūtās psihiatrijas nodaļas 1. stāvs Dežūrmāsa:  63007200
 1. akūtās psihiatrijas nodaļas 2. stāvs Dežūrmāsa:  63007173
 2. akūtās psihiatrijas nodaļa Dežūrmāsa: 63007199
 3. akūtās psihiatrijas nodaļa Dežūrmāsa: 63007877
 Neirožu nodaļa Dežūrmāsa: 63007206
 Subakūtās psihiatrijas nodaļa Virsmāsa: 63007180
 Narkoloģiskā nodaļa Dežūrmāsa: 63007154
 Bērnu psihiatrijas nodaļa Virsmāsa: 63007197
 Gerontopsihiatrijas nodaļa Dežūrmāsa: 63007157
 Uzņemšanas nodaļa Postenis:  26357844
 Dežūrmāsa:  63022805