VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža""
Nodaļas pacientu dienas režīms

Laiks Veicamās darbības 
 7:00 - 8:00 Celšanās, rīta tualete, gatavošanās brokastīm.
 8:00 - 9:00 Brokastis, medikamentu saņemšana.
 9:00 - 10:00 Ārstu vizīte.
 10:00 - 12:30 Manipulācijas, izmeklējumi, konsultācijas, nodarbības, pastaiga.
 12:30 - 13:30 Pusdienas, medikamentu saņemšana.
 13:30 - 15:00 Pēcpusdienas atpūta (klusā stunda).
 15:00 - 17:30 Pastaiga, nodarbības, veikala apmeklējums, kultūras pasākumi.
 17:30 - 18:30 Gatavošanās vakariņām, vakariņas.
 18:30 - 21:00 TV pārraides, brīvais laiks, telefoniska sazināšanās ar tuviniekiem.
 21:00 - 21:30 Medikamentu saņemšana.
 21:30 - 22:00 Vakara tualete.
 22:00 - 7:00 Nakts miers.

Pacientu ievērībai! 
Dienas režīms var manīties, sakarā ar nodaļas specifiku un pacientu skaitu nodaļā.