Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

 

1)      Slimnīcu darbība (86.10);

2)      Izglītība (85);

3)      Veselības aizsardzība (86);

4)      Ārstu un zobārstu prakse (86.2);

5)      Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabas zinātnēs un inženierzinātnēs (72.10);

6)      Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90);

7)      Ēdināšanas pakalpojumi (56);

8)      Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73);

9)      Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs (72.2);

10)  Sociālā aprūpe ar izmitināšanu (87);

11)  Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (96);

12)  Citur neklasificētie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.9);

13)  Aprūpes centru pakalpojumi (87.1);

14)  Garīgas atpalicības, garīgas veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi (87.2);

15)  Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29);

16)  Sociālā aprūpe bez izmitināšanas (88);

17)  Citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi (88.99);

18)  Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.2);

19)  Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību (68.3);

20)  Citi komercdarbības veidi, kas saistīti ar iepriekš minētajiem komercdarbības veidiem un nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.