VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" īpašuma struktūra

Slimnīca "Ģintermuiža" ir Veselības ministrijas pārraudzībā esoša kapitālsabiedrība, kurā Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja. Visas kapitāla daļas (100%) ir Latvijas valsts īpašums.

Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ģintermuiža" nav līdzdalības citās sabiedrībās.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .