VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" īpašuma struktūra

  Slimnīca "Ģintermuiža" ir Veselības ministrijas pārraudzībā esoša kapitālsabiedrība, kurā Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja. Visas kapitāla daļas (100%) ir Latvijas valsts īpašums.
  Kapitālsabiedrības pamatkapitāls sastāda 3 383 014 EUR, kas sadalīts attiecīgi tikpat daļās. Katras daļas nominālvērtība ir 1 EUR 

Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ģintermuiža" nav līdzdalības citās sabiedrībās.

Ziņas par darbības un komercdarbības veidiem

Paziņojums par vadības atbildību

Informācija par kapitālsabiedrības publiskošanas politiku

Kapitālsabiedrības statūti
 .