Bērnu psihiatrijas nodaļa

Tiek piedāvāta diagnostika, ārstēšana un rehabilitācija bērniem ar:

 • Uzvedības problēmām;
 • Neirozēm, fobijām, trauksmēm;
 • Mācīšanas grūtībām;
 • Garīgas attīstības traucējumiem;
 • Hiperkinētiskiem traucējumiem;
 • Depresīva spektra traucējumiem;
 • Autiskā spektra traucējumiem;
 • Psihozēm.

 • Visas piedāvātas programmas ir valsts apmaksātas;
 • Bērnus uzņem gan stacionārā, gan dienas stacionārā;
 • Līdzi jāņem vecāka un bērna personu apliecinošs dokuments un ārsta nosūtījums;
 • Speciālisti strādā pēc mūsdienu tehnoloģijām, izmantojot uz pierādījumiem balstītas metodes;
 • Priekšroka tiek dota nemedikamentozai terapijai;
 • Tiek izmantoti jaunākās paaudzes medikamenti;
 • Cieša sadarbība ar vecākiem, ņemot vērā vēlmes un priekšlikumus;
 • Ārstēšana stacionārā balstīta uz brīvprātīguma principa.