Slimnīcas „Ģintermuiža” misija

  • Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana un atkarības problēmu risināšana.
  • Visiem iedzīvotājiem vienlīdzīgas pieejas nodrošināšana kvalitatīvu garīgās veselības aprūpes pakalpojumu un atkarības problēmu risināšanā.

Slimnīcas "Ģintermuiža" galvenie darbības virzieni

  • Augsti kvalificētas un profesionālas stacionārās un ambulatorās psihiatriskās un narkoloģiskās palīdzības sniegšana akūtu un hronisku slimību un traucējumu diagnostikā, ārstēšanā un pacientu rehabilitācijā.
  • Konsultatīvā darbība, ekspertīžu un klīniskās bāzes nodrošināšana psihiatriskās un narkoloģiskās palīdzības jomā.
  • Psihisko un narkoloģisko slimību profilakses, ārstēšanas un veselības veicināšanas inovatīvo pasākumu ieviešana.
  • Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija personām ar garīgiem traucējumiem un psihiskām slimībām.
  • Sociālā rehabilitācija personām ar atkarības problēmām.

Šajā interneta vietnē ievietotie foto un video materiāli, ja nav norādīts citādāk, tiek izplatīti saskaņā ar CC 4.0 Starptautisks vai CC0 1.0 Universāls (CC0 1.0) licences noteikumiem.