Sabiedrības darbību vada valde.

Valde tiek iecelta likuma "Par valsts un kapitāldaļu pārvaldību" noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu  par Sabiedrības valdes locekli iecelts Artūrs Bērziņš.