Sabiedrības darbību vada valde.

Valde tiek iecelta likuma "Par valsts un kapitāldaļu pārvaldību" noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu, no 2018.gada 29. oktobra uz 5 gadu termiņu līdz 2023.gada 28.oktobrim par Sabiedrības valdes locekli iecelts Artūrs Bērziņš.