Subakūtās psihiatrijas nodaļa

No 2022.gada 1.janvāra slimnīcā “Gintermuiža’’ pacientiem ir pieejama subakūtās psihiatrijas nodaļa. 


Nodaļā ārstējas pacienti ar šizofrēnijas spektra traucējumiem, afektīva un neirotiska spektra traucējumiem: depresiju, trauksmi, somatoformo veģetatīvo disfunkciju, adaptācijas traucējumiem, posttraumatiskā stresa sindromu un citiem.

Subakūtu pacientu ārstēšanas galvenie mērķi ir saglabāt simptomu remisiju, pēc iespējas mazināt recidīvu risku, kā arī veicināt pacientu iekļaušanos sabiedrībā un atveseļošanos kopumā.

Subakūtajā ārstēšanas posmā lielāka uzmanība tiek vērsta uz personisko, tai skaitā, ģimenes un vides faktoru novērtēšanu un rehabilitācijas plāna precizēšanu atbilstoši šiem faktoriem.

Līdztekus ārstēšanas procesam, tiek pielietota arī nemedikamentozā terapija – medicīniskā rehabilitācija, kas tiek nodrošināta multidisciplināras komandas ietvaros. Komandas sastāvā ir – psihiatrs, fizioterapeits, ergoterapeits, mākslas terapeits ar dažāda veida specializāciju (deju un kustību terapijā, vizuāli plastiskās mākslas terapijā, drāmas terapijā un mūzikas terapijā), psihologs, sociālais darbinieks. Tāpat pacientiem ir iespējams apmeklēt fitnesa un trenažieru zāli, kur tiek organizētas dažādas grupu aktivitātes fiziskās aktivizācijas uzlabošanai. Savukārt relaksācijai ir iespēja apmeklēt sensoro istaba vai izstaigāt sajūt taku slimnīcas teritorijā. Rehabilitācijas kursa ilgumu nosaka, balstoties uz pacientam izvirzīto mērķi, motivāciju un iespējamo rehabilitācijas intensitātes līmeni.

Vairāk par piedāvātajiem medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumiem šeit.