ADMINISTRĀCIJA                         

Valdes loceklis Artūrs Bērziņš arturs.berzins@gintermuiza.lv

63026690

Pārvaldes sekretāre Indra Breska slimnica@gintermuiza.lv

63026690


Kvalitātes vad.spec. Genādijs Krizskis genadijs.krizskis@gintermuiza.lv

63007185


Galvenā māsa, pacientu un klientu aprūpes daļas vadītāja Iveta Danovska iveta.danovska@gintermuiza.lv

63007156


Izglītības un kvalitātes māsa Inga Ubaviča inga.ubavica@gintermuiza.lv

63007184


ADMINISTRATĪVI SAIMNIECISKĀ DAĻA

Vadītājs Modris Putns modris.putns@gintermuiza.lv

63007504 


PERSONĀLA NODAĻA personals@gintermuiza.lv

Vadītāja  Linda Zariņa

 

63024864


Personāla speciālisti                       vakances@gintermuiza.lv

 


SAIMNIECISKĀ NODAĻA admin.sn@gintermuiza.lv

Saimn.nodaļas vadītāja vietniece    Ingūna Miķelēna

 

63007503


Saimnieciskās nodaļas vadītājs       Ivars Indāns     ivars.indans@gintermuiza.lv

63007207


Sagādnieks Juris Kubānovs

63007209


Drēbju noliktava

 


Noliktava / Inese Pavlovska          63020405            

26413226

-

FINANŠU, EKONOMIKAS UN MEDICĪNISKĀS STATISTIKAS DAĻA

Vadītāja Liesma Jankovska liesma.jankovska@gintermuiza.lv

 

 

63007500


Galv.grāmatv.vietniece  Vija Vinovska vija.vinovska@gintermuiza.lv

63012560


Algu grāmatvede Inguna Lukaševiča inguna.lukasevica@gintermuiza.lv

63022612


Kase/ Dzintra Lemeševska

63007158


Med. statistiķe  Evita Butāne evita.butane@gintermuiza.lv

63007161


Vecākā grāmatvede Ārija Kokle arija.kokle@gintermuiza.lv

63007170


VIRTUVE Vadītāja Vita Binde                               

63007214


Virtuves noliktava                          28321395

63020456

-

STACIONĀRA NODAĻAS

1.akūtās psihiatrijas nodaļa

Vadītāja Vita Marta Lejiņa

63007502


1.stāvs

Ārsti

63007205


 

Virsmāsa  Aina Slišāne

63007216


 

Dežūrmāsa

63007200


2.stāvs

Ārsti

63007193


 

Ārste Marina Sizova Urbāne

63007178


 

Virsm.vietn. Iveta Veigule

63007194


 

Dežūrmāsa

63007173


2.akūtās psihiatrijas nodaļa

Vadītājs Artūrs Goldbergs

63007174


1.stāvs

Ārste Guna Žilinska

63007217


 

Virsm.vietn. Evita Geceviča

63007203


 

dežūrmāsa

63007177


2.stāvs

Ārsti

63007187


 

Virsmāsa Una Kubānova

63007204


 

Dežūrmāsa

63007199


NEIROŽU nod.

Vadītāja Ineta Roziņa

63007201


 

Ārste – Ņina Spridzāne

63007202


 

Virsmāsa Inga Procenko

63007210


 

Dežūrmāsa

63007206Subakūtās  psihiatrijas nod.

Vadītāja Dace Ķipure

63007179


 

Virsmāsa Sevda Džavadova

63007180


 

Dežūrmāsa

-


NARKOLOĢISKĀ nodaļa


Ārste

 

63012558

Ārste – Tatjana Matule-Millersone

63022882


Virsmāsa Nataļja Moisejenkova

28635092


Dežūrmāsa

63007154


Narkoloģiskās ārstniecības vadītāja Lilita Caune


Pusaudžu narkoloģiskā motivācijas programma - Vadītāja Gunita Januma

26338420


Minesotas programma
 

Dežurants   25731229

63022483


 

Administrators

63020347


 
Ambulatorās nodaļas reģistratūra   63007495,  26164021   Uzņemšana
63022805 26357844 
  GARĪGĀS VESELĪBAS AMBULATORĀS APRŪPES CENTRS    
  Vadītājs  Igors Vasins   63007172  
  Virsmāsa Marina Lipska   63023841 

Psihiatrs – Aleksandrs Veržbickis  

63007175

   
 Narkologs  63012562  
  Psihiatre  – Iveta Lemešonoka   63007171 
 Psihiatrs  63012561 
 Psihologs/ Metadona kabinets
  63007225 
 Bērnu psihiatri
  63007499 
 Procedūru kabinets
  63007181 
    

GERONTO- PSIHIATRIJAS nodaļa

Vadītāja Natālija Dimante


63007188


Ārsti

63007192


Virsmāsa Aļona Vinka

63007189


Dežūrmāsa

63007190


BĒRNU PSIHIATRIJAS nodaļa

Vadītāja Alīna Gorbačova


63007196


Ārsti – S.Stražinska

63007191


Nodaļa

63007182


Virsmāsa  Sandra Žvagule/ Postenis

63007197


UZŅEMŠANAS NODAĻA                                26357844     

Vadītāja Krista Brūna

63007498


Virsmāsa Irēna Rēvele

 


Dežūrārsts

 


Dežūrmāsa

63022805


Māsu postenis

 


 

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMA ATKARĪGĀM PERSONĀM

Programmas vadītāja Ūna Haibulajeva

 

 

63007215

 

 


ILGSTOŠĀS SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS NODAĻA

1. stāvs Vadītāja Diāna Lukmane   63012557


Virsmāsa Inta Ozola                                       63007127


Sociālā aprūpe                                                      63007505


Postenis                                                                63007198


Sociālie rehabilitētāji


II stāvs Soc.darbinieki – Laima Butāne; Rita Rubene                       


Dežurants                                                              63012565SOCIĀLĀ DARBA NODAĻA

Vadītāja Baiba Klausa

 

63007507


Soc.darbinieki– A.Didžus-Miļūna, N.Repina

63007183


VISPĀRĒJIE KABINETI

 


Veselības veicināšanas koordinators, kultorgs  Anita Johansone

63007508


PSIHOLOGS – Sandra Kristone

63007509


PSIHOLOGS – Marika Bērtule PSIHOLOGS – Laila Birkhāne 

 


PSIHOLOGS- Ļubova Kuderko

 


Darba aizsardzības speciālisti

63007508


ĶIRURGS

 


RADIOLOĢISKĀ DIAGNOSTIKA

63007159


ELEKTROKARDIOGRĀFIJA

63012564

 

UZKOPŠANAS NOD. Vad. Svetlana Midere

630012556


APTIEKA

63007212


ARHĪVS

63007494


BIBLIOTĒKA

63007195


 
  

VDEĀVK

63023232

 

   
Datu aizsardzības speciālists datuaizsardziba@gintermuiza.lv  
                
   

 Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, raksti mums uz e-adresi. 

Informatīvi materiāli par e-adresi: 1) Droša saziņa e-adresē 2) E-adreses priekšrocības ; 3) Informatīvs materiāls par e-adresi ; 4) Buklets par e-adresi