Ambulatorie medicīniskie pakalpojumi

Nr.p.kPakalpojuma nosaukums MērvienībaCena, EUR 
 1.Tiesu psihiatriskā ekspertīze (tiesībspēja veikt darījumus)1 ekspertīze 450,00
 2.Psihoterapeita vai klīniskā psihologa konsultācijas pacientiem ar garīgās veselības traucējumiem1 konsultācija (45 min) 25,00
 3.Transportlīdzekļu vadītāju veselības pārbaude1 pārbaude 40,00
 4.Ieroču lietotāju veselības pārbaude1 pārbaude 40,00
 5.Transportlīdzekļu vadītāju pirmreizējā, kārtējā veselības pārbaude un ieroču lietotāju pārbaude1 pārbaude 50,00
 6.Transportlīdzekļu vadītāju specializētā (pirmstermiņa) veselības pārbaude1 pārbaude 70,00
 7.Transportlīdzekļu vadītāju specializētā  pārbaude un ieroču lietotāju veselības pārbaude1 pārbaude 80,00
 8.Psihiatra  transporta vadītāju pirmreizējā, kārtējā veselības pārbaude1 pārbaude 10,00
 9.Narkologa transporta vadītāju pirmreizējā, kārtējā veselības pārbaude1 pārbaude 10,00
 10.Dublikātu noformēšana un izsniegšana1 pārbaude 14,00
 11.Datorizēta encefalogrāfija (manipulācijas kods 11057)1 izmeklējums 75,00
 12.Psihiatra un narkologa veselības pārbaude pirms  iestāšanās mācību iestādē1 pārbaude 10,00
 13.Psihiatra un narkologa veselības pārbaude pirms  laulībām, aizgādnībai un aizbildniecībai un citām administratīvos nolūkos veiktām veselības pārbaudēm1 pārbaude 15,00
 14.Psihiatra un narkologa veselības pārbaude pirms stāšanās darbā1 pārbaude 15,00
 15.Psihiatra un narkologa veselības pārbaude darbam īpašos apstākļos1 pārbaude 25,00
 16.Komisijas atzinums par personas veselības stāvokli, kura pretendē uz speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam1 atzinums 330,00
 17.Ambulatori konsultatīvā palīdzība -konsīlijs 1 konsultācija (45 min) 20,00
 18.Narkologa konsultācija 1 konsultācija 30,00
 19.Psihiatra konsultācija1 konsultācija 30,00
 20.Bērnu psihiatra konsultācija1 konsultācija 30,00
 21.Psihiatra mājas vizīte 1 vizīte 60,00
 22.
Rtg.uzņēmums 1 projekcijā 1 manipulācija  15,00
Rtg.uzņēmums 2 projekcijās 1 manipulācija  20,00
Rtg.uzņēmums 3-4 projekcijās 1 manipulācija  30,00
Rtg.uzņēmums 5-6 projekcijās 1 manipulācija  40,00
 23.EKG ar 12 novadījumiem- pieraksts un apraksts1 manipulācija 15,00
 24.Multiprofesionālās komandas speciālista (kustību un deju terapeits, drāmas terapeits, mūzikas terapeits) individuāla nodarbība1 nodarbība (60 min) 40,00
 25.Multiprofesionālās komandas speciālista (kustību un deju terapeits, drāmas terapeits, mūzikas terapeits) grupas nodarbība1 nodarbība (60 min) 12,00
 26.Injekcija ādā, zemādā, muskulī (neieskaitot medikamentus)1 manipulācija 2,00
 27.Intravenozā injekcija (neieskaitot medikamentus)1 manipulācija 3,00
 28.Intravenozā infūzija (neieskaitot medikamentus)1 manipulācija 5,00
 29.Pirmreizēja vai atkārtota psihiatra vai bērnu psihiatra personas veselības stāvokļa izvērtēšana iespējamai atzinuma izsniegšanai personas atbrīvojumam no valsts valodas prasmes pārbaudes.1 manipulācija 25,00

Stacionārie medicīniskie pakalpojumi

Nr.p.kPakalpojuma nosaukumsMērvienība  Cena, EUR 
 1.Medicīniskā pārbaude (psihoaktīvo vielu ekspertīze)1 ekspertīze 60,00
 2.Pārbaude uz narkotiskām vielām, pielietojot narkotiku testeri uz 10 vielām (siekalu)1 tests 23,00
 3.Pārbaude uz narkotiskām vielām, pielietojot narkotiku testeri uz 12 vielām (urīnā)1 tests 16,00
 4.Alkohola noteikšana izelpā1 manipulācija 10,00
 5.Minesotas programma 28 dienu kurss 2768,00
 6.Narkotiskā reibuma ekspertīze1 ekspertīze 50,00
 7.Diennakts stacionārās psihiatriskās un narkoloģiskās veselības aprūpes pakalpojumi, kas netiek apmaksāti saskaņā ar 2018.gada 28.augusta MK noteikumu Nr.555  204. punktu "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un apmaksas kārtība" nosacījumiem1 diennakts 98,84

Citi Pakalpojumi

Nr.p.k Pakalpojuma nosaukums Mērvienība   Cena, EUR
 1.Darbinieku ēdināšana 1 ēdienreize  2,50
 2. Pavadošās personas, atrašanās pie bērna stacionārā, ēdināšana
brokastis  1,90
pusdienas  3,80
vakariņas  1,90
 3. Ēdināšana pārējiem pusdienas  3,80
 4. Autotransporta pakalpojumi  
RENAULT TRAFIC MT 9945 1 stunda + km  12,80+degv.izm.
OPEL VIVARO Combi HF 7970 1 stunda + km  7,40+degv.izm.
OPEL ZAFIRA HM 4393 1 stunda + km  7,20+degv.izm.
Autotransporta izmantošana Jelgavas pilsētā 1 brauciens  7,20
 5. Kopēšana, A4 formāta lapa 1 lappuse  0,10
 6.Kopēšana, A4 formāta lapa uz abām pusēm1 lapa 0,14
 7.Kopēšana, A3 formāta lapa1 lappuse 0,17
 8.Kopēšana, A3 formāta lapa uz abām pusēm1 lapa 0,25
 9.Apliecināta kopija A4 formāta lapa
1 lapa 0,25
 10.Apliecināta kopijas  cauršūšana A4 formāta lapa
1 komplekts 2,50
 11.Izziņa no iestādes arhīva
1 lapa 4,50
 12.Krāsu dokumentu kopēšanas darbi A4 formāta viena puse
1 lapa 0,40
 13.Krāsu dokumentu izdruka no datora A4 formāts1 lapa 0,35
 14.Izziņa darbiniekiem par darba samaksu1 izziņa 0,60
 15.Izraksts no ambulatorās kartes vienas darba dienas laikā1 izraksts 7,50
 16.Medicīniskās dokumentācijas noraksts vai kopija 5 darba dienu laikā ( sagatavošana, dokumenta apstrāde, apliecinājums)1 dokuments 20,00
 17.Ārstu komisijas atzinums aizgādnības nodibināšanas un nākotnes pilnvarojuma gadījumā par personas spēju saprast savas darbības nozīmi un vadīt tu un izziņa par veselības stāvokli1 izziņa 285,00
 18.Ambulatorā dienesta konferenču telpu īre (īslaicīgi)stunda 20,00
 19.Semināru telpu īre (īslaicīgi)stunda 20,00
 20.Zāles telpu īre (īslaicīgi)stunda 30,00