2023
 Dalībnieku sapulce 2023.g. 30. martā
 Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo un piekto daļu VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci 2022.gada 30.martā plkst.11.00


Darba kārtība: darījuma apstiprināšana

Dalībnieku sapulces protokols

 Dalībnieku sapulce 2023.g. 12. maijā
 Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo un piekto daļu VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci 2023.gada 12.maijā plkst.13.00

Darba kārtība:

 1. Par Sabiedrības 2022.gada pārskata apstiprināšanu.
 2. Par Sabiedrības 2022.gada peļņas izlietošanu.
 3. Sabiedrības 2023.gada budžeta, iepirkumu plāna apstiprināšanu un investīciju plāna  pieņemšanu zināšanai.
 4. Par zvērināta revidenta izvēli un apstiprināšanu Sabiedrības 2023.gada, 2024.gada un 2025. pārskata gada revīzijai.

Dalībnieku sapulces protokols
 Dalībnieku sapulce 2023.g. 26. jūlijā
 Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo un piekto daļu VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci 2023.gada 26.jūlijā plkst.15.30

Darba kārtība:

 1. Par Sabiedrības 2022.gada pārskata apstiprināšanu.
 2. Par Sabiedrības 2022.gada peļņas izlietošanu.

Dalībnieku sapulces protokols
 Dalībnieku sapulce 2023.g. 27. oktobrī
 Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo un piekto daļu VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci 2023.gada 27.oktobrī plkst.13.00

Darba kārtība:

 1. Par Sabiedrības valdi
Dalībnieku sapulces protokols
 Dalībnieku sapulce 2023.g. 22. decembrī
 Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo un piekto daļu VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci 2023.gada 22.decembrī plkst.10.10

Darba kārtība:

 1. Par prēmijas izmaksu Sabiedrības valdes loceklim par Sabiedrības darbības rezultātiem 2022. gadā
Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols
 2022
 Dalībnieku sapulce 2022.g. 23. martā
 Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu, VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci 2021.gada 23.martā, plkst.11:30.

Darba kārtība:

 1. Par Sabiedrības ikgadējo budžetu 2022. gadam un iepirkumu, investīciju plāniem
 2. Citi jautājumi

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols

 Dalībnieku sapulce 2022.g. 12. maijā
 Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 73.panta pirmo daļu,  VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci 2022.gada 12.maijā plkst.16.00

Darba kārtība:

 1. VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” 2021. gada pārskata apstiprināšana
 2. Piekrišanas saņemšana VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” slēgt darījumu par siltumenerģijas piegādi

Dalībnieku sapulces protokols

 Dalībnieku sapulce 2022.g. 19. decembrī
 Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo un piekto daļu VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci 2022.gada 19.decembrī plkst.11.00

Darba kārtība:

 1. Grozījumi Sabiedrības 2022.gada lielo iepirkumu plānā

Dalībnieku sapulces protokols

 2021
 Dalībnieku sapulce 2021.g. 3. martā
 Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.panta pirmo daļu, VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci 2021.gada 3.martā,  plkst.09:15.

Darba kārtība:

 1. Sabiedrības budžeta 2021. apstiprināšana.
 2. Sabiedrības iepirkuma plāna 2021. apstiprināšana
 3. Dažādi.

Arkartas_dalibnieku_sapulces_protokols__Gintermuiza_.edoc

 Dalībnieku sapulce 2021.g. 21. jūnijā
 Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.panta pirmo daļu, VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci 2021.gada 21.jūnijā, plkst.14:40.

Darba kārtība:

 1. Sabiedrības 2020.g. gada pārskata apstiprināšana un 2020.g. peļņas izlietošanu
 2. Par Sabiedrības zvērināta revidenta izvēli 2021. un 2022. gada pārskata revīzijai

Dalibnieku sapulces protokols

 Dalībnieku sapulce 2021.g. 23. septembrī
 Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu, VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci 2021.gada 23.septembrī, plkst.10:00.

Darba kārtība:

 1. Sabiedrības pamatkapitāla paaugstināšana
 2. Dažadi

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols

  2020

 Dalībnieku sapulce 2020.g. 15. aprīlī
 Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.panta pirmo daļu, VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci 2020.gada 15.aprīlī, Veselības ministrijā, 223.kab., plkst.12:00.

Darba kārtība:

 1. Gada pārskata apstiprināšana.
 2. Sabiedrības budžeta apstiprināšana.
 3. Dažādi.

dalibn_sapulce_15042020_lemums

Dalībnieku sapulce 2020.g. 30. jūlijā

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu, VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci 2020.gada 30.jūlijā, Veselības ministrijā, 223.kab., plkst.15:00.

Darba kārtība:

 1. Slimnīcas vidēja perioda stratēģijas 2019. – 2022.gada apstiprināšana.
 2. 2020.gada iepirkumu plāna izmaiņas.
 3. Dažādi.

dalibn_sapulce_30072020_lemums

  Dalībnieku sapulce 2020.g. 12. oktobrī
 Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu, VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci 2020.gada 12.oktobrī, Veselības ministrijā, 223.kab., plkst.13:00.

Darba kārtība:

 1. Par sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu.
 2. VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža” 2020. gada budžeta plāna grozījumi
 3. VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža” 2020. gada iepirkuma plāna izmaiņu apstiprināšana.
 4. Par Sabiedrības zvērināta revidenta izvēli 2020. gada pārskata revīzijai

Arkartas_dalibnieku_sapulces_protokols.edoc