Apraksts par trauksmes celšanas procesu 

1. Trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanas veidi (kanāli): 

1.1. nosūtot ziņojumu speciāli trauksmes ziņojumiem izveidotā e-pasta adresē: trauksme@gintermuiza.lv;
1.2. nosūtot ziņojumu ar pasta sūtījumu ar obligātu norādi uz aploksnes “Trauksmes celšana”;
1.3. mutiski/klātienē kontaktpersonai trauksmes celšanas jautājumos;
1.4. ievietojot ziņojumu slimnīcas anonīmo ziņojumu kastē ar pasta sūtījumu ar obligātu norādi uz aploksnes “Trauksmes celšana”

Konsultants trauksmes celšanas jautājumos ir: Datu aizsardzības speciālists Aigars Klints ; aigars.klints@gintermuiza.lv

Kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos ir:
- veselības aprūpes kvalitātes vadības sistēmu speciālists Genādijs Krizskis ;
- datu aizsardzības speciālists Aigars Klints


Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa.pdf

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa.docx

Valsts kancelejas vadlīnijas: Labās prakses vadlīnijas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidei.pdf