Apraksts par trauksmes celšanas procesu 

1. Trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanas veidi (kanāli): 

1.1. nosūtot ziņojumu speciāli trauksmes ziņojumiem izveidotā e-pasta adresē: trauksme@gintermuiza.lv;

1.2. nosūtot ziņojumu ar pasta sūtījumu ar obligātu norādi uz aploksnes “Trauksmes celšana”;

1.3. mutiski/klātienē kontaktpersonai trauksmes celšanas jautājumos;

1.4. ievietojot ziņojumu slimnīcas anonīmo ziņojumu kastē ar pasta sūtījumu ar obligātu norādi uz aploksnes “Trauksmes celšana”


Konsultants trauksmes celšanas jautājumos ir: Datu aizsardzības speciālists Aigars Klints ; aigars.klints@gintermuiza.lv

Kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos ir:

- veselības aprūpes kvalitātes vadības sistēmu speciālists Genādijs Krizskis ;

- datu aizsardzības speciālists Aigars Klints


Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa.pdf

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa.docx


Valsts kancelejas vadlīnijas: Labās prakses vadlīnijas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidei.pdf