Veiktās iemaksas budžetā 2019.g.
Veiktās iemaksas budžetā 2020.g.
Veiktās iemaksas budžetā 2021.g.
Veiktās iemaksas budžetā 2022.g  


2019.gada auditēts pārskats


2020.gada auditēts pārskats


2021.g auditēts gada pārskats


2022.g. auditēts gada pārskats


Informācija par 2019.g. saņemto valsts budžeta finansējumu un tā izlietojumu
Informācija par 2020.g saņemto valsts budžeta finansējumu un tā izlietojumu
Informācija par 2021.g. saņemto valsts budžeta finansējumu un tā izlietojumu
Informācija par 2022.g. saņemto valsts budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2019.g.
Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2020.g.
Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2021.g.
Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2022.g.


Saņemtie ziedojumi 2019.g.
Saņemtie ziedojumi 2020.g.
Saņemtie ziedojumi 2021.g.
Ziedojumi 2022.g. nav saņemti.