Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

 1. Slimnīcu darbība (86.10);
 2. Izglītība (85);
 3. Veselības aizsardzība (86);
 4. Ārstu un zobārstu prakse (86.2);
 5. Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabas zinātnēs un inženierzinātnēs (72.10);
 6. Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90);
 7.  Ēdināšanas pakalpojumi (56);
 8. Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73);
 9. Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs (72.2);
 10. Sociālā aprūpe ar izmitināšanu (87);
 11. Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (96);
 12. Citur neklasificētie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.9);
 13. Aprūpes centru pakalpojumi (87.1);
 14. Garīgas atpalicības, garīgas veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi (87.2);
 15. Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29);
 16. Sociālā aprūpe bez izmitināšanas (88);
 17. Citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi (88.99);
 18. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.2);
 19. Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību (68.3);
 20. Citi komercdarbības veidi, kas saistīti ar iepriekš minētajiem komercdarbības veidiem un nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.