N.p.k
Paziņojums par kapitālsabiedrības
dalībnieku sapulces sasaukšanu
Darba kārtībaLēmumi
jaunākais augšādatums, kods
  1. viensssss ssssssssssssss ssssssssssssssssss ssssss 
  2. divi
1111111111 1111 1111111 11dfg 1335s sdf
 


tests-kopēšanai: izmanto TAB vai SHIFT+TAB

Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas noteikumi stacionārajā veselības aprūpē
Nr.p.kPakalpojuma nosaukums Iemaksa dienā, EUR 
 1. Psihiatriskā palīdzība, tai skaitā pēc tiesas lēmuma  0,00
 2. Psihiatriskā palīdzība bērniem
 0,00
 3. Narkoloģiskā palīdzība, sākot ar otro dienu
 7,00
 4. Azartspēļu atkarība
 10,00
 5. Narkomānu rehabilitācija stacionārā
 7,00
 6. Minesotas programma stacionārā
 7,00
 7. Narkoloģiskā palīdzība bērniem
 0,00
 8. Obligātā narkoloģiskā palīdzība bērniem pēc bāriņtiesas lēmuma
 0,00

Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas noteikumi sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē *

Nr.p.kPakalpojuma nosaukums Iemaksa dienā, EUR 
 1. Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta psihiatra pirmreizējs ambulators apmeklējums  4,00
 2. Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta psihiatra atkārtots ambulators apmeklējums
 0,00
 3. Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta narkologa ambulators apmeklējums
 4,00
 4. Elektroencefalogrāfijas izmeklējums
 4,00
 5. Dienas stacionārs
 0,00
 6. Narkologa apmeklējums Metadona aizvietojošās terapijas programmā
 4,00
 7. Metadona aizvietojošās terapijas programmas psihologs
 0,00
 8. Tiesu psihiatriskā un psiholoģiskā ekspertīze
 0,00