Tehniskās specifikācijas pielikumi Pielikumi-20201214T082939Z-001.zip