Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis

Kapitālsabiedrības misija:

Profesionāla, droša un kvalitatīva psihiatrijas un narkoloģijas veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana.

Kapitālsabiedrības vīzija:

  • VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” ir moderna, pacientam droša un finansiāli stabila specializēta slimnīca Zemgales un Kurzemes reģionā, kas, sniedzot veselības aprūpes pakalpojumus psihiatrijā un narkoloģijā, nodrošina kompleksu pieeju un ārstēšanās etapu pēctecīgumu īstenojot sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas programmas personām ar garīga rakstura traucējumiem un atkarīgām personām.

Kapitālsabiedrības vērtības:

  • Kvalitātes izcilība – atbildība par visu, ko darām
  • Komandas gars – mēs strādājam kopā, cienot viens otru
  • Godīgums – visi mūsu darbinieki neatkarīgi no amata, pienākumiem un darba vietas ievēro slimnīcas “Ģintermuiža” Ētikas kodeksu, visi darbinieki ir pieņēmuši slimnīcas kultūru, kuras pamatvērtības ir godīgums, atvērtība un ētika. Tas ir viņu pienākums.
  • Profesionalitāte – darbinieku profesionalitāte ir svarīgs faktors, sniedzot pakalpojumus klientiem.
  • Izaugsme – vienmēr meklējam inovatīvus risinājums slimnīcas darbības pilnveidošanai un paplašināšana.

Kapitālsabiedrības stratēģiskais mērķis:

Saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju psihisko veselību, nodrošinot kvalitatīvu, efektīvu, uz pacientu vērstu psihiatrijas un narkoloģijas pakalpojumu sniegšanu Zemgales un Kurzemes reģiona iedzīvotājiem, tajā skaitā bērniem.

Kapitālsabiedrības nefinanšu mērķi:

  • Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.
  • Nodrošināt efektivitāti veselības aprūpes pakalpojumu plānošanā un sniegšanā.
  • Nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķi:

  • Nodrošināt finansiāli stabilu uzņēmuma darbību.