Pusaudžu narkoloģiskās Motivācijas programma

Programmas ilgums 30 dienas, kuru laikā ar pusaudzi strādā narkologs, psihologs, sporta instruktors.

Programmas mērķis – sniegt pusaudzim iespējami pilnīgu informāciju par atkarību, tās veidošanos. Šajā laikā grupu terapijas ietvaros pusaudzis analizē savu lietošanas pieredzi, mācās apzināt lietošanas negatīvās sekas, kritiski izvērtēt savu uzvedību un, iespēju robežās, mācās mainīt savu attieksmi pret sevi un pasauli.

Programmas laikā, paralēli darbam ar atkarībām, pusaudzim tiek piedāvāta radoša vai aktīva veida alternatīva brīvā laika pavadīšanai, - ar mērķi ieinteresēt, piesaistīt uzmanību, celt pašapziņu.

Uzņemšanas kārtība pusaudžu narkoloģiskajā motivācijas programmā (30 dienas)

 • No 12 gadu vecuma
 • Narkologa nosūtījums
 • Vecāku vai aizbildņa iesniegums (piekrišana)
 • Pusaudža piekrišana parakstot līgumu (no 14 gadu vecuma)
 • Ar bāriņtiesas lēmumu (obligātā ārstēšana), ja bērns atsakās no ārstēšanās vai vecāki, aizbildnis vai likumiskais pārstāvis atsakās no narkoloģiskās palīdzības sniegšanas bērnam

Vecāki, aizbildņi, likumiskie pārstāvji atbalsta bērnu Programmā paredzēto uzdevumu izpildē, nodrošinot pacientu, (rēķinot uz 30 dienām jau pie uzņemšanas Programmā), ar:

 • Sezonai atbilstošu apģērbu
 • Maiņas apaviem un apakšveļu
 • Personīgās higiēnas piederumiem
 • Līdzekļi personīgās apakšveļas mazgāšanai (šķidrās ziepes, veļas pulveris, saimniecības ziepes)
 • Sporta apaviem un sporta tērpiem: gan «īsais», gan «garais (siltais)»
 • Rakstām un zīmēšanas piederumiem: zīmulis, pildspalva, dzēšgumija, flomāsteri, guaša krāsu komplekts, zīmēšanas bloks A3, pierakstu klade A4, līme PVA (200g)
Vecāku, aizbildņu, likumisko pārstāvju atbildība bērna dalībai Pusaudžu narkoloģiskās Motivācijas programmā:

 • Iestājoties Programmā, bērns apzinās programmas nozīmi, programmas ilgumu (30 dienas) un tās saturu, paredzētās nodarbības un piekrīt savai dalībai programmā.
 • Ja bērns atsakās ārstēšanās pakalpojumam, lēmumu par obligāto ārstēšanu pieņem Bāriņtiesa, pēc bērna dzīves vietas, pēc vecāku, aizbildņu, likumisko pārstāvju lūguma.
 • Ja bērns patvaļīgi atstāj Programmu, bērna vecāki, aizbildņi, likumiskie pārstāvji un citi iesaistīto institūciju atbildīgie speciālisti, nogādā bērnu atpakaļ Programmā atveseļošanās procesa turpināšanai.
 • Ja bērna vecāki, aizbildņi, likumiskie pārstāvji pārtrauc bērna atveseļošanās procesu Programmā, Programmas atbildīgais speciālists informē par vecāku, aizbildņu, likumisko pārstāvju rīcību Bāriņtiesu, sociālos dienestus pēc bērna dzīves vietas.
 • Ja vecāki, aizbildņi, likumiskie pārstāvji atbalsta bērnu psihoaktīvo vielu lietošanā Programmā (smēķēšana, u.c.), Programmas atbildīgais speciālists informē par vecāku, aizbildņu, likumisko pārstāvju rīcību Bāriņtiesu, sociālos dienestus pēc bērna dzīves vietas.
 • Vecākiem, aizbildņiem, likumiskajiem pārstāvjiem ir iespējams sazināties ar bērnu, kurš atrodas programmā un atbalstīt bērna atveseļošanās procesu. Bāriņtiesai, sociāliem dienestiem un citu institūciju iesaistītiem speciālistiem ir iespēja interesēties par vecāku līdzdalību bērna  atveseļošanās procesā.