Minesotas programma

Pieteikties programmai darba dienās no plkst. 8.00-12.00 zvanot:
speciālisti: 63020347, dežurants: 63022483, 25731229

  • 28 dienu stacionāra psihoterapeitiska programma atkarības slimniekiem no 18 gadu vecuma;
  • Plānotais vietu skaits - 10.

Šī programma balstās uz ASV un citu attīstīto valstu pēdējo 70 gadu pieredzi atkarīgo pacientu ārstēšanā un pašlaik, praktiski jebkurā pasaules valstī, pacientiem tāda veida palīdzība tiek piedāvāta.

Latvijas Republikā Minesotas 12 soļu programma funkcionē no 1990. gada. Valstī ar šīs programmas palīdzību ir aktivizējusies AA, AN, ALANON (anonīmo alkoholiķu, anonīmo narkomānu, anonīmo azartspēlētaju un ģimenes atbalsta grupas). Šī programma piesaista arī pacientus ar augstāku sociālo statusu (tādus, kuriem ir saglabātas ģimenes, ir darbs, stāvoklis sabiedrībā). Šī daļa pacientu agrāk pēc palīdzības vērsās ļoti reti, vai nevērsās nemaz.

Lai iestātos programmā, nepieciešams nosūtījums no narkologa. Pirms ārstēšanās uzsākšanas nepieciešama konsultācija ar programmas speciālistiem – telefoniski vai klātienē.

Pacienta iemaksa EUR 7,00 par gultas dienu (kopā 28 dienu programma - EUR 196.00).
Ja pacients pieder no pacientu iemaksas atbrīvotai kategorijai – piemēram trūcīga persona, jāuzrāda apstiprinoša izziņa.

Iespējams ārstēties bez narkologa nosūtījuma par pilnu samaksu, kad pacients pats sedz ārstēšanas izdevumus. 28 dienu kurss – EUR 2768,00

Programmas ietvaros tiek piedāvāta maksas palīdzība uzvedības procesu atkarības (azartspēles, datorspēles u.c.) gadījumos un papildus NVD apmaksātajam apjomam.