Psihologa pakalpojums

Psihologa pakalpojums ietver individuālās psihologa konsultācijas, pašpalīdzības, psiholoģiskā atbalsta, izglītojošu un motivējošu grupu organizēšanu un vadīšanu.

Psihologa konsultācija palīdz risināt psiholoģiskas grūtības, apzināt un izmantot stiprās puses, tikt galā ar traumatisku pieredzi, mainīt neefektīvus uzvedības modeļus, pārvarēt grūtības, sasniegt uzstādītos mērķus un citos gadījumos.