Slimnīcas „Ģintermuiža” misija –

  • Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana un atkarības problēmu risināšana.
  • Visiem iedzīvotājiem vienlīdzīgas pieejas nodrošināšana kvalitatīvu garīgās veselības aprūpes pakalpojumu un atkarības problēmu risināšanā.

Interreg Latvija-Lietuva ERAF projekts
   Interreg   Latvija-Lietuva    ERAF    projekts


Slimnīcas "Ģintermuiža" galvenie darbības virzieni –

  • Augsti kvalificētas un profesionālas stacionārās un ambulatorās psihiatriskās un narkoloģiskās palīdzības sniegšana akūtu un hronisku slimību un traucējumu diagnostikā, ārstēšanā un pacientu rehabilitācijā.
  • Konsultatīvā darbība, ekspertīžu un klīniskās bāzes nodrošināšana psihiatriskās un narkoloģiskās palīdzības jomā.
  • Psihisko un narkoloģisko slimību profilakses, ārstēšanas un veselības veicināšanas inovatīvo pasākumu ieviešana.
  • Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija personām ar garīgiem traucējumiem un psihiskām slimībām.
  • Sociālā rehabilitācija personām ar atkarības problēmām
Atstāt anonīmu paziņojumu slimnīcas administrācijai -
 (Lūdzu neizmantot šo formu pierakstam pie speciālistiem un  informācijas saņemšanai!! ) Pacientu / klientu aptauja - Uzticības tālrunis (autoatbildētājs): 80205377


Privātuma politika


Trauksmes celšana

Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kārtība

KONTAKTINFORMĀCIJA
REĢISTRATŪRA:                           
63007495, 63022770, 26164021

UZŅEMŠANA: 63022805, 26357844


Transporta līdzekļu vadītāju, ieroču lietotāju medicīniskā   komisija                                    63007495, 26164021

Stacionāra Uzņemšanas nodaļa    (24 stundas diennaktī)

26357844
63022805

 Administrācija 
 Sekretāre 63026690
 Fakss63007126
e-pasts:  slimnica@gintermuiza.lv

 

Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, raksti mums uz e-adresi. 
e-adrese

Pārējie kontakti:
Kontakti

Rekvizīti:  
 VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža""
Filozofu ielā 69,  Jelgava,  LV-3008
 Reģ. Nr. 40003407396
 Norēķinu konti:
 Luminor banka- LV04RIKO0002930206103
 Swedbanka- LV36HABA0140705715600
       
  Slimnīcas korpusu izvietojums

                  1.korpuss                               
                                                  Garīgās veselības ambulatorās aprūpes centrs                                      
                  3.korpuss                
                                                  Subakūtās psihiatrijas nodaļa
                  4.korpuss              
                                                  Motivācijas un sociālās rehabilitācijas programmas atkarīgām personām
                  5.korpuss                
                                                  Uzņemšana/  Administrācija
                  6.korpuss
                                                   1. akūtās psihiatrijas nodaļa
                  7.korpuss                                                   Narkoloģijas nodaļa / Neirožu nodaļa
                  8.korpuss                                                   2. akūtās psihiatrijas nodaļa
                  9.korpuss                                                   Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļa
                 10.korpuss                                                   Virtuve
                 11.korpuss                                            Gerontopsihiatrijas nodaļa (1.stāvs)/ Bērnu nodaļa
                 12.korpuss                                                   Saimnieciskā nodaļa


„Slimnīca „Ģintermuiža”” darbojas ārstniecības nolūkiem projektētās ēkās un nodrošina vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Informācija par vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem slimnīcā "Ģintermuiža"

Šajā internete vietnē ievietotie foto materiāli, ja nav norādīts savādāk, tiek izplatīti saskaņā ar CCO 1.0 Universāls (CC0 1.0) licences noteikumiem.
Fotogrāfiju oriģināli pieejami vietnē www.flickr.com.
Ulda Veita fotogrāfijas tiek izplatītas saskaņā ar
Attribution-ShareAlike 4.0 International(CC BY-SA 4.0)  licences noteikumiem. Fotogrāfiju oriģināli pieejami vietnē www.wikimedia.org.
360 grādu virtuālās ainas autors ir SIA Giraffe Visualization Group. Visas tiesības aizsargātas.
KNAB
Med palidziba ja gimenes arsts nav pieejams
Tuvākā ārstniecības iestāde, kurā iespējams saņemt diennakts neatliekamo medicīnisko palīdzību
 

Kā izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību  


Kā iesniegt iesniegumuārstniecības riska fondā