Ambulatorā nodaļa sniedz augsti kvalificētu un profesionālu psihiatrisko un narkoloģisko palīdzību akūtu un hronisku slimību un traucējumu diagnostikā un ārstēšanā.

Pirmā psihiatra konsultācijā pacienta iemaksa - EUR 4.27. Bērnu psihiatra un nākošos  psihiatra konsultācijas apmaksā Nacionālais veselības dienests.

Narkologa konsultācijā pacienta iemaksa - EUR 4.27


Ārstniecisko programmu izpilde psihiatrijā un narkoloģijā:


1)    Ambulatorā psihiatriskā ārstēšana (t.sk. bērniem);

2)    Ārstēšana un rehabilitācija dienas stacionārā;

3)    Atkarīgu personu konsultēšana, ārstēšana, recidīvu profilakses terapija;

4)     Aizvietojošās terapijas – metadona programma – attīstīšana un pilnveidošana.

5)    Profilaktiskās novērošanas darbs, īpaši nepilngadīgo vidū.

6)    Darbs ar līdzatkarīgiem ģimenes locekļiem –netiek uzskaitīts VIS.

7)    Konsultatīvs darbs starpinstitucionālās sadarbības ietvaros atkarību profilaksē un rehabilitācijā.
 
    Ambulatorā aprūpes centra vadītājs, psihiatrs
I.Vasins 63007172
    Reģistratūra   63007495

26164021
    Virsmāsa  M.Lipska 63023841
    Narkologs D.Kolobovs
L.Caune
63012562
    Psihiatrs  A.Veržbickis  G.Žilinska
L.Teļžanska
63007175
    Psihiatrs  I.Lemešonoka 63007171
   Psihiatrs  I.Kobeļeva 63012561
   Bērnu psihiatrs  L.Zilbermane 63007499
  
 
   Metadona kabinets
  63007225
   Psihologs  
63007225
   Dienas stacionārs   63007181
   Procedūru kabinets  
63007181