Neirožu nodaļa

Kopš 2020.g. janvāra slimnīcā “Ģintermuiža” ir no jauna atvērta neirožu nodaļa. Nodaļas darbs tiek vērsts uz pacientiem ar garastāvokļa un neirotiskā spektra traucējumiem: depresiju, trauksmi, somatoformo veģetatīvo disfunkciju, adaptācijas traucējumiem, posttraumatiskā stresa sindromu un citiem.

Sekmīgai ārstēšanai tiek izmantota mūsdienīga multidisciplināras komandas metode. Komandas sastāvā ir – psihiatrs,  ārsts psihoterapeits, fizioterapeits, ergoterapeits, mākslas terapeits, psihologs, sociālais darbinieks. Komandas vadītājs ir pacienta ārstējošais ārsts, psihiatrs. Pirms ārstēšanās kursa uzsākšanas ārsts kopā ar pacientu kopīgi izvirza ārstēšanās mērķus, tādējādi veicinot gaidāmo terapijas rezultātu.

Piesaistot dažādus multidisciplinārās komandas speciālistus, tiek nodrošināta daudzpusīga uz pacientu fokusēta pieeja, kas rada iespēju daudz efektīvāk palīdzēt pacientam atjaunot gan psihisko, gan fizisko veselību.

 

Komandas speciālisti un darbības virzieni:

Mākslas terapija, tā sevī ietver četras dažādas mākslas terapijas metodes: deju-kustību, mūzikas, drāmas, vizuāli-plastiskā. Šīs mākslas terapijas metodes izmanto radošo procesu terapeitiskā kontekstā, lai uzlabotu un veicinātu cilvēka psihisko, emocionālo un fizisko labklājību. Mākslas terapija pilnveido interpersonālās mijiedarbības, sava ķermeņa apzināšanos, uzmanības un koncentrācijas spējas, kā arī uzlabo personas pašvērtējumu
 

Fizioterapeits- strādā ar kustību terapijas metodēm, kas pamatā ietver ārstniecisko vingrošanu, masāžu, fizikālo terapiju utc. Kopumā palīdzot pacientam izstrādāt un trenēt relaksācijas tehnikas, mazināt saspringumu, veicināt sava ķermeņa apzināšanos un koordinācijas uzlabošanos, vairot enerģiju un mazināt sāpes.

 

Psihoterapeits – strādā ar pacientiem individuāli, veicot atbalsta terapiju. Tādējādi palīdzot pacientam vieglāk pārdzīvot un pieņemt dažādus smagu dzīves notikumus, stiprinot pacienta pašpārliecinātību un neatkarību.

 

Psihologs – veido gan individuālās, gan grupu nodarbības, veicinot psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanos un emocionālo funkciju pilnveidošanu. Psihologs palīdz izprast grūtības, to rašanās iemeslus un mehānismus, palīdzēt pacientam meklēt jaunus risinājuma veidus, apzināties stiprās puses un resursus.

 

Ergoterapeits- palīdz pacientam pielāgoties videi, izstrādājot un apgūstot nepieciešamās prasmes jebkuriem dzīves apstākļiem. Tādējādi veicinot neatkarību, veselību un labklājību, kas ir šīs terapijas mērķi.