No psihoaktīvām vielām atkarīgo bērnu sociālās rehabilitācijas programma (BSR)

Kontakti
  • Koordinatore Zanda Timma- 28397120
  • Sociālais darbinieks-                27820411
  • Speciālisti-                                 63007211
No 2019. gada februāra slimnīcas «Ģintermuiža» 11. korpusā atklāta Bērnu sociālās rehabilitācijas nodaļa, kur tiek īstenota sociālās rehabilitācijas programma no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem.


Slimnīca programmu īsteno sadarbībā ar Labklājības ministriju (LM), kura 2018. gadā organizēja iepirkumu par šī pakalpojuma nodrošināšanu.