Ergoterapeiti

Alise ZaikovskaSertificēta ergoterapeite, Bc.Sc.

Izglītība Rīgas Stradiņa Universitāte, profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un ergoterapeita kvalifikācija (2019. g.)
AsociācijasLatvijas Ergoterapeitu Asociācija
Pieredze VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca, Rehabilitācijas klīnika
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca, Mācību centrs
Biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”
PB un EK projekts “Latvijas invaliditātes noteikšanas sistēmas izvērtējums un pilnveidošana"

Pakalpojumi
  • Ikdienas aktivitāšu trenēšana
  • Rokas terapija
  • Konsultācijas - locītavu aizsardzības principiem, ergonomikas pamatprincipiem, enerģijas taupīšanas tehnikām un tehniskiem palīglīdzekļiem
  • Sensorā stimulācija
  • Kognitīvo spēju trenēšana
  • Vides novērtēšana un pielāgošana


Tālākizglītība

Zināšanas regulāri papildina dažādos semināros