Medicīniskā rehabilitācija

Medicīniskā rehabilitācijas mērķis ir nodrošināt personām ar noteiktiem funkcionāliem ierobežojumiem šo ierobežojumu mazināšanu vai novēršanu, kā arī komplikāciju riska novērtēšanu un mazināšanu.

Pakalpojumu sniedz psihiatrs, klīniskais un veselības psihologs, fizioterapeits, ergoterapeits, mākslas terapeiti, garīgās veselibās aprūpes māsa, multiprofesionālās rehabilitācijas pakalpojuma veidā, piedaloties arī citām ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām.