Lai ierobežotu trešo personu pārvietošanos, slimnīcas administrācijas ēkas ārdurvis (pie centrālās ieejas)

un ieejas durvis cokolstāvā (pie uzņ.nod.) uz nenoteiktu laiku būs slēgtas  !
 .