Atbilstoši MK 2009.gada 26.jūnija rīkojumam Nr.416  “Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”, VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža” un VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca””  mūsu slimnīca  no 2009.gada 1.jūlija ir uzsākusi sniegt jaunu pakalpojumu – ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pieaugušām personām ( I un II invaliditātes grupa) ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

Kontaktinformācija - T. 63012557 (vadītāja) ; 63012565 (nodaļa) ; 63012557 (sociālā darbiniece)

 .