Ambulatorā nodaļa sniedz augsti kvalificētu un profesionālu psihiatrisko un narkoloģisko palīdzību akūtu un hronisku slimību un traucējumu diagnostikā un ārstēšanā.

Ārsta apmeklējumu ar pacientiem ar psihiatrisko diagnozi pilnībā apmaksā Nacionālais Veselības dienests.

Pirmā konsultācija pie narkologa - EUR 4.27

Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu - EUR 4.27

Ārsta apmeklējuma līdzmaksājums pacientiem ar narkoloģisko diagnozi - EUR 1.42

Ārstniecisko programmu izpilde psihiatrijā un narkoloģijā:

 

1)    Ambulatorā psihiatriskā ārstēšana (t.sk. bērniem);

2)    Ārstēšana un rehabilitācija dienas stacionārā;

3)    Atkarīgu personu konsultēšana, ārstēšana, recidīvu profilakses terapija;

4)     Aizvietojošās terapijas – metadona programma – attīstīšana un pilnveidošana.

5)    Profilaktiskās novērošanas darbs, īpaši nepilngadīgo vidū.

6)    Darbs ar līdzatkarīgiem ģimenes locekļiem –netiek uzskaitīts VIS.

7)    Konsultatīvs darbs starpinstitucionālās sadarbības ietvaros atkarību profilaksē un rehabilitācijā.

  Reģistratūra

Mob. 26164021

63007495

  Dienesta vadītājs, psihiatrs

I.Vasins

63007172

  Virsmāsa

M.Lipska

63023841

  Psihiatri

A.Veržbickis; G.Žilinska

63007175

  Psihiatrs

I.Lemešonoka

63007171

  Psihiatrs

J.Bušs

63012561

  Bērnu psihiatri

L.Zilbermane;  A.Gorbačova

63007499 

  Narkologi

I.Mičulis; R.Pavilēna

63012562

  Psihologs

 

63007225

  Procedūru kabinets

 

63007181

  Dienas stacionārs

 

63007181


 .