Ambulatorā nodaļa sniedz augsti kvalificētu un profesionālu psihiatrisko un narkoloģisko palīdzību akūtu un hronisku slimību un traucējumu diagnostikā un ārstēšanā.

Pirmā psihiatra konsultācijā pacienta iemaksa - EUR 4.00. Bērnu psihiatra un nākošos  psihiatra konsultācijas apmaksā Nacionālais veselības dienests.

Narkologa konsultācijā pacienta iemaksa - EUR 4.00


Ārstniecisko programmu izpilde psihiatrijā un narkoloģijā:


1)    Ambulatorā psihiatriskā ārstēšana (t.sk. bērniem);

2)    Ārstēšana un rehabilitācija dienas stacionārā;

3)    Atkarīgu personu konsultēšana, ārstēšana, recidīvu profilakses terapija;

4)     Aizvietojošās terapijas – metadona programma – attīstīšana un pilnveidošana.

5)    Profilaktiskās novērošanas darbs, īpaši nepilngadīgo vidū.

6)    Darbs ar līdzatkarīgiem ģimenes locekļiem –netiek uzskaitīts VIS.

7)    Konsultatīvs darbs starpinstitucionālās sadarbības ietvaros atkarību profilaksē un rehabilitācijā.