Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas kārtība

Kas var saņemt pakalpojumu?

Jebkura persona, kurai ir noteikti funkcionēšanas traucējumi (piemēram, depresija, trauksme, emocionālā labilitāte, veģetatīvā disfunkcija, adaptācijas traucējumi, posttraumatiskā stresa sindroms, miega traucējumi, ēšanas traucējumi, bipolāri afektīvi traucējumi, demence, šizofrēnija, uzvedības problēmas, mācīšanās grūtības, garīgās attīstības traucējumi, autiska spektra traucējumi).

Pakalpojumi tiek sniegti stacionārā, dienas stacionārā un ambulatori.

Kas var nosūtīt?

Psihiatrs vai ģimenes ārsts. (28.08.2018. MK noteikumi Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 104.p.)

Kur pieteikties?

VSIA Slimnīca “Ģintermuiža”, Filozofu iela 69, Jelgava – uzņemšanas nodaļā.